Hyppää sisältöön

Oulun Poikkimaantien parantaminen käynnistyy

Julkaistu 27.4.2023 9.30

 

Poikkimaantie (mt 8155) on tärkeä poikittaisliikenteen yhteys Oulun Hiukkavaarasta Oritkarin satamaan. Väyläviraston hankkeessa parannetaan Poikkimaantien liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetuksien toimivuutta sekä vähennetään liikenteen aiheuttamia meluhaittoja. Rakennustyöt maastossa käynnistyvät toukokuun alussa.

Poikkimaantie on merkittävä työ- ja asiointiliikenteen sekä raskaan liikenteen väylä Oulun keskustan eteläpuolella. Tien parantamishankkeen rakennustyöt käynnistyvät maastossa toukokuun alussa. Ensimmäisessä urakassa parannetaan Poikkimaantietä vt 22:n ja Terminaalitien välillä. Terminaalitien ja Oulun sataman välisen osuuden parantamisen sisältävä urakka kilpailutetaan myöhemmin.

“Aloitamme rakentamisen heti vapun jälkeen puuston poistolla, laite- ja johtosiirroilla sekä Äimäraution ylikulkusillan ja Kiilakiventien alikulkusiltojen valmistelevilla töillä. Kesäkuun alkupuoliskoon mennessä alkavat työt Äimäkujan risteysalueella, jolloin tulee pieniä muutoksia jalankulun ja pyöräilyn sekä autoliikenteen liikennejärjestelyihin. Tiedotamme lähialueen asukkaita ja tiellä liikkujia hyvissä ajoin ennen tulevia liikennemuutoksia ja melua aiheuttavia töitä. Pyrimme minimoimaan haitat lähiympäristölle hyvällä suunnittelulla”, kertoo urakoitsijan rakennuspäällikkö Juha Schönberg Kreate Oy:stä.

Ruuhkat vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee

Nykyinen Poikkimaantie on kaksikaistainen tie, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Liikenne-ennusteiden liikennemäärät tulevat voimakkaasti lisääntymään. Tien nykyinen palvelutaso on heikko etenkin ruuhka-aikoina ja tien varren asutus kärsii meluhaitoista.

Poikkimaantien parantamishankkeen myötä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat ja elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus lisääntyy. Lisäksi parannetaan liikenteen asutukselle aiheuttamia meluhaittoja ja luodaan edellytyksiä maankäytön kehittämiselle alueella.

Hankkeessa parannetaan valtatieltä 22 Oulun satamaan johtavaa Poikkimaantietä. Tie levennetään nelikaistaiseksi 2,4 kilometrin matkalta Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Lisäksi parannetaan liittymiä sekä rakennetaan uusia siltoja ja uusitaan valaistusta ja liikennevaloja. Uusia meluesteitä rakennetaan Mäntylän, Nokelan, Lintulan ja Kaukovainion asuinalueiden kohdille.

“Hankkeen toimenpiteillä on merkittävä vaikutus tien ruuhkien vähenemiseen ja liikenneturvallisuuden parantumiseen”, projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta kertoo.

Hankkeen kustannusarvio on 40 miljoonaa euroa. Hankkeen tilaajia ovat Väyläviraston lisäksi Oulun kaupunki, Fintraffic Tie Oy ja Oulun Vesi -liikelaitos.

Lisätiedot:

Väylävirasto, projektipäällikkö Jukka Päkkilä, [email protected], p. 0295 343 755
Kreate, rakennuspäällikkö Juha Schönberg, [email protected], p. 040 587 9759
Hankkeen verkkosivut: https://vayla.fi/mt8155-poikkimaantie


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta