Hyppää sisältöön

Oulun Poikkimaantien parantamishankkeessa valetaan uutta siltaa 9.4.

Julkaistu 8.4.2024 14.37

 

Väyläviraston Oulun Poikkimaantien parantamishankkeessa valetaan rautatien ylittävälle sillalle kansi tiistaina 9.4. Työ lisää raskasta liikennettä Poikkimaantiellä, mutta ei vaadi poikkeavia liikennejärjestelyjä. 

Oulun Poikkimaantien parantamishankkeessa on talven aikana rakennettu siltoja. Ratapihan ylittävän uuden teräspalkkisilla teräsrakenteet valmistuivat alkutalvesta. Sillan uusi kansi valetaan tiistaina 9.4. kello 5 alkaen. Työ alkaa varhain, mutta tapahtuu muutoin tavanomaisen työajan puitteissa. 

Työ tehdään niin, että vaikutukset lähiympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Valutyö ei aiheuta poikkeavia liikennejärjestelyjä. 

”Keväisten lämpötilojen myötä päästään hankkeessa toteuttamaan myös isompia betonivaluja. Lähiviikkojen aikana myös väylien rakennustyöt jatkuvat useassa kohtaa hanketta”, kertoo projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta.

Oulun Poikkimaantien parantamishankkeessa on talven aikana rakennettu siltoja. Kuva: Sami Moilanen, Kreate.

Betoniautojen kulku lisää liikennettä Poikkimaantiellä

Siltarakenteen valamiseen tarvitaan 540 kuutiometriä betonia. Se tarkoittaa noin 60 betonikuorman ajamista työmaalle. 

Betonin pumppaaminen sillan itäpäässä aiheuttaa risteävää liikennettä Joulumerkintien pyörätielle. Pyörätiellä liikkuvien on tarpeen noudattaa erityistä varovaisuutta. Lisäksi betonipumppujen ja betonin tiivistyskaluston käyttö voi aiheuttaa melua.

Hankkeen työt jatkuvat kevään myötä koko hankealueella. Siltojen lisäksi rakennetaan teitä, pyöräteitä, jalkakäytäviä ja asennetaan kiveyksiä ja tehdään vihertöitä. Poikkimaantien laitaan rakennetaan uusia meluvalleja ja -kaiteita. Lisäksi valaistus ja liikenteenohjaus uudistuvat.

Väyläviraston ja Oulun kaupungin tiehankkeessa Poikkimaantietä parannetaan turvallisemmaksi ja liikennettä paremmin palvelevaksi. Hankkeessa rakennetaan tai levennetään yhteensä 15 siltaa. 

Väyläviraston ja Oulun kaupungin tiehankkeessa Poikkimaantie levennetään nelikaistaiseksi Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Tieosuutta parannetaan myös meluestein sekä liittymiä ja valaistusta parantamalla. Uudistukset helpottavat liikkumista jo valmiiksi ruuhkaisella tiellä, jonka liikennemäärien ennustetaan yhä kasvavan. Poikkimaantien parantaminen lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

 

Liitteet