Hyppää sisältöön

Oulun satamalle tärkeän Poikkimaantien parantamiseen yli 9 miljoonaa euroa EU:lta

Julkaistu 10.10.2023 11.09

 

Väylävirasto ja Oulun kaupunki ovat saaneet Euroopan unionilta 9,34 miljoonan euron CEF-rahoituksen Oulun Poikkimaantien parantamiseen. Raha käytetään Poikkimaantien liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kohentamiseen niin, että yhteydet Oulun satamaan paranevat. 

CEF-rahoitusta myönnetään liikenneyhteyksien kehittämiseen Euroopan unionin alueella ja vihreää siirtymää edistäville liikennehankkeille. Väylävirasto on saanut vuosina 2020–2023 tätä tukirahaa yhteensä 230 miljoonaa euroa. Poikkimaantien parantamiseen saatiin tukea 9,34 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan haussa rahoitusta sai 107 hanketta. Tiehankkeiden osalta CEF-rahoitusta oli mahdollista hakea satamaan johtaville tieyhteyksille. Komissio valitsi rahoitettavaksi yhden satamaan johtavan tiehankkeen koko Euroopassa, Oulun Poikkimaantien.  

Hanke sujuvoittaa liikennettä satamaan poistamalla liikkumisen pullonkauloja ja vähentämällä ruuhkia. Nykyisellään Poikkimaantie on ruuhkainen, ja liikenteen arvioidaan lisääntyvän alueen teollisuuden investointien ja Oulun sataman kehittymisen myötä.

”Tavaraliikenteen kuljetukset lisääntyvät Poikkimaantiellä, ja liikennemäärän odotetaan pitkällä aikavälillä jopa kaksinkertaistuvan, sanoo projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta.

Poikkimaantie on pääväylä Oulun satamaan, joka on erittäin tärkeä alueen metsäteollisuudelle ja vientiyrityksille sekä Pohjois-Suomen huoltovarmuudelle. Sataman saavutettavuudella on koko Suomelle suuri merkitys, koska merkittävä osa maamme viennistä kulkee meriteitse.

Lisäksi Poikkimaantie yhdistää sataman koko Euroopan laajuisiin tieverkkoihin, sillä se luo valtateiden 4 ja 22 kautta yhteyden Euroopan laajuiseen tieverkkoon eli niin sanottuun TENT-T-verkkoon. Poikkimaantien parantaminen palvelee Euroopan unionin liikennejärjestelmän päämääriä, sillä tavoitteena on edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista Euroopassa.

”Poikkimaantie on erittäin tärkeä yhteys satamaan. Sen parantaminen kohentaa myös Nuottasaaren alueen teollisuusyritysten kuljetusolosuhteita”, Oulun kaupungin kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma toteaa.

Poikkimaantien parantaminen on jo käynnissä

Hankkeen myötä tie levennetään nelikaistaiseksi Kiilakiventien ja Äimäraution välillä. Lisäksi liittymiä ja valaistusta parannetaan, siltoja ja liikennevaloja uusitaan sekä meluesteitä lisätään. Suurin siltainvestointi kohdistuu Oulun ratapihan ylittävän sillan parantamiseen. Entistä paremmat alikulkutunnelit ja liikenne- ja tievalojen lisääminen parantavat tien turvallisuutta.

”Ensimmäisessä vaiheessa parannamme Kainuuntien ja Terminaalitien välistä tieosuutta. Toisessa vaiheessa keskitymme tien läntisimpään päähän eli Terminaalitien ja Oulun sataman porttien väliseen osuuteen”, kertoo Jukka Päkkilä.

Lue lisää CEF-tuesta

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
projektipäällikkö, Väylävirasto
Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen -hanke
Puh. 029 534 3755
[email protected]

Inna Berg
johtava asiantuntija, CEF-asiat
Väylävirasto
Puh. 029 534 3107
[email protected]

Tapio Siikaluoma 
kaupungininsinööri 
Oulun kaupunki
Puh. 044 703 2114  
[email protected]

Väyläviraston ja Oulun kaupungin tiehankkeessa Poikkimaantie levennetään nelikaistaiseksi Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Tieosuutta parannetaan myös meluestein sekä liittymiä ja valaistusta parantamalla. Uudistukset helpottavat liikkumista jo valmiiksi ruuhkaisella tiellä, jonka liikennemäärien ennustetaan yhä kasvavan. Poikkimaantien parantaminen lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.