Hyppää sisältöön

Joensuun Kuhasalontien rakentaminen käynnistyy huhtikuussa

Julkaistu 14.03.2019

Joensuun taajama-alueella sijaitseva Kuhasalontie on pääreitti Joensuun satamaan ja Vehkalahden asuinalueelle. Hankkeessa uusitaan Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta tarvittavine tierakenteineen.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan uusi Kuhasalontien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä Tapionkadun liittymän länsipuolelle, uusitaan valaistusta ja päällystystä sekä rakennetaan melusuojauksia. Urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy ja rakentaminen käynnistyy huhtikuun alussa nykyisen sillan purkamisella. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on lokakuun 2019 lopussa.

Hanke toteutetaan Väylän, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteishankkeena. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,1 M euroa.

Kuhasalontie suljetaan liikenteeltä rakentamisen ajaksi

Kuhasalontie on suljettu liikenteeltä 8.4.2019 alkaen välillä Vehkataival – Näädänkatu (karttakuva). Tänä aikana sekä maantieliikenne että kevyt liikenne ohjataan kiertoteille.

”Uusi silta tullaan toteuttamaan nykyisen sillan paikalle. Tavoitteena on, että uusi silta valmistuu kuudessa kuukaudessa ja tie on loppuvuonna 2019 käytössä. Tämä on toteutustavoista kaikkein nopein ja turvallisin ja rakentamisesta aiheutuvat liikenne-ja meluhaitat alueella jäävät mahdollisimman lyhytaikaisiksi", kertoo projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylästä.

Kuhasalontien liikenne ohjataan kiertoreiteille rakentamisen ajaksi ja bussilinjat muuttuvat. Maantieliikenteen ja kevyen liikenteen kiertoreiteistä tiedotetaan viikon 12 lopussa, kuten myös muuttuneesta bussilinjasta ja erikoiskuljetusten korvaavista reiteistä.

Poikkeusreittien kartat julkaistaan tiedottamisen yhteydessä myös hankkeen kotisivuilla osoitteessa www.vayla.fi/mt-5013-kuhasalontie ja hankkeen Facebook-sivuilla.

Puuston poisto viikolla 12

Ennen varsinaista rakennusurakkaa urakka-alueelta poistetaan puustoa. Puuston poisto käynnistyy viikolla 12 ja jatkuu maaliskuun loppuun saakka. Raivaustyöt aiheuttavat pientä meluhaittaa, puiden varastointia ja -kuljetuksia alueella.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Riitta Parviainen, Väylä, puh. 0295 34 3034, [email protected]

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/mt-5013-kuhasalontie

Facebookissa facebook.com/mt5013kuhasalontie

Liitteet

Mt 5013 Kuhasalontie sijaitsee Joensuun aseman ja sataman läheisyydessä ja toimii tärkeänä väylänä niiden tavoittamiseen. Hankkeessa rakennetaan uusi Peltolan ylikulkusilta sekä peruskorjataan tie. Hankkeen kustannusarvio on 5,1 miljoonaa euroa.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta