Hyppää sisältöön

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen työt täydessä vauhdissa

Julkaistu 09.08.2015

Liikenneviraston ja Espoon kaupungin yhteinen Länsimetron liityntäyhteydet -hanke etenee suunnitellusti, vaikka pohjaolosuhteet ovatkin monin paikoin osoittautuneet erittäin haasteellisiksi. Tielläliikkujille näkyvimpiä parannustöitä tehdään tällä hetkellä Gräsanlaaksossa, mutta myös Hangon suunnan uuden joukkoliikennekaistan rakennustyöt, kevyen liikenteen väylien rakennustyöt sekä meluesteiden asentaminen Länsiväylän varrelle ovat työn alla.

Hankkeessa rakennetaan yhtenäiset joukkoliikennekaistat molempiin ajosuuntiin Espoonlahden ja Matinkylän välille. Tavoitteena on varmistaa Länsimetron liityntäliikenteen sujuvuus. Helsingin suunnan kaista valmistui vuodenvaihteessa ja Hangon suunnan kaistan arvioidaan valmistuvan vielä tänä vuonna. Lisäkaistoihin liittyviä rakennustöitä tehdään koko työmaakohteen alueella.

”Lisäksi rakennetaan joukkoliikenneramppi Länsiväylältä Markkinakadulle.  Ramppi avataan bussiliikenteelle siinä vaiheessa, kun Länsimetro aloittaa liikennöinnin”, sanoo Liikenneviraston projektipäällikkö Janne Wikström.

Haasteelliset pohjaolosuhteet teettävät lisätyötä

Pohjaolosuhteet ovat osoittautuneet erittäin haasteellisiksi koko työmaan alueella. Jo aivan hankkeen alkumetreillä sattui Espoonlahden Helsinkiin päin vievän rampin kohdalla vaikea sortuma, jonka korjaustyöt ovat viivästyneet vaativan suunnittelutyön ja erilaisten pohjaolosuhteita koskevien lisäselvitysten takia. Myös Gräsanlaaksossa maapohjan vahvistaminen edellyttää tarkkaa suunnittelua, ja myös valmistelevat työvaiheet vievät paljon aikaa. Olosuhteiden vaikeudesta kertoo sekin, että pohjanvahvistuksessa joudutaan käyttämään monia eri menetelmiä suhteellisen pienilläkin alueilla.

Asuinalueille kantautuvaa liikennemelua vähennetään hankkeessa rakentamalla 2300 metriä meluseinää ja noin kilometrin verran meluaitaa. Meluseinät ja meluaidat ovat pääosin valmiit lukuun ottamatta Espoonlahden sortuman ja Markkinakadun kohtaa.

Väliaikainen kiertoliittymä käytössä Gräsanlaaksossa

Gräsanlaakson tie- ja katujärjestelyiden tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä erityisesti Kehä II ja Länsiväylän välillä. Merkittävin parannus on nykyisen Gräsanlaakso-tien ja Matinsolmun eteläisten ramppien liikennevalo‐ohjatun liittymän muuttaminen kolmihaaraiseksi kiertoliittymäksi. Liittymä avataan liikenteelle joulukuussa 2015. Alueen viimeistelytöiden arvioitu valmistumisaika on keväällä 2016.

Rakennustöiden mahdollistamiseksi sekä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi Gräsanlaaksoon on rakennettu väliaikainen kiertoliittymä, joka sijaitsee Länsiväylän ja Kehä II:n liittymän lounaissektorilla.

Lopullisista liikennejärjestelyistä on Gräsanlaakson alueella seuraavaksi valmistumassa ramppisilta Länsiväylältä alas kohti Kehä II:sta ja Matinkylän suuntaa. Ramppisillan valu tapahtuu vielä elokuun aikana.

Uusia, turvallisia kevyen liikenteen järjestelyjä

Kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen on myös keskeinen osa hanketta. Alueen maisemaa rikastuttaa jatkossa Kehä II:n ylittävä kevyen liikenteen S-kaaren muotoon taipuvan silta. Noin 137 metriä pitkän sillan valu tapahtui viikolla 31. Lisäksi Gräsanojan kohdalle rakennetaan kevyen liikenteen silta, joka kulkee Länsiväylän pohjoispuolelta sen eteläpuolelle samaa reittiä kuin Gräsanoja.

Töiden etenemisen takia on ollut välttämätöntä sulkea Neste-huoltoaseman editse kulkeva kevyen liikenteen väylä. Kevyt liikenne ohjataan kiertämään työmaa Gräsanojanojan itäpuolista metsäraittia ja edelleen käyttämään Matinpuronpolun jalkakäytävää valo-ohjattua suojatietä. Koulujen alkamisen aikaan paikalla on hankkeen puolesta työntekijä opastamassa koululaisia uudelle reitille. 

Koko Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 aikana.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projekti-insinööri Marja Wuori, Liikennevirasto, puh. 029 534 3834, [email protected]

Lisätietoja sekä Gräsanlaaksossa että Länsiväylän varrella tehtävistä töistä löytyy hankkeen nettisivuilta suomeksi www.liikennevirasto.fi/lansivayla ja ruotsiksi www.liikennevirasto.fi/vasterleden sekä Facebookista www.facebook.com/parempilansivayla

 

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen asukkaille ja tienkäyttäjille. Toimiva meluntorjunta ja aikaisempaa kattavammat kevyen liikenteen yhteydet lisäävät alueen viihtyisyyttä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet, sujuva liikenne ja ruuhkien helpottuminen ilahduttavat kaikkia. Hanke käynnistyi heinäkuussa 2014 ja se valmistuu vuoden 2016 aikana. Bussiramppi Länsiväylältä Markkinakadulle avataan liikenteelle, kun Länsimetro aloittaa liikennöinnin

www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta