Hyppää sisältöön

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen työt etenevät hyvin – Gräsanlaakson kiertoliittymä avattu liikenteelle

Julkaistu 13.01.2016

Liikenneviraston ja Espoon kaupungin yhteisen Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen työvaiheet ovat edenneet hyvin syksyn mittaan: Gräsanlaakson uusi kiertoliittymä sujuvoittaa nyt Kehä II:n ja Länsiväylän välistä liikennettä ja Hangon suunnan uusi joukkoliikennekaista Länsiväylällä on otettu käyttöön. Helsinkiin vievä joukkoliikennekaista avattiin liikenteelle jo vuosi sitten.  

Gräsanlaakson uusien tie- ja katujärjestelyiden avulla halutaan sujuvoittaa liikennettä erityisesti Kehä II:n ja Länsiväylän välillä. Gräsanlaakso-tien ja Matinsolmun eteläisten ramppien liikennevalo‐ohjattu liittymä on nyt muutettu kolmihaaraiseksi kiertoliittymäksi, joka otettiin käyttöön joulukuun alussa. Alueella tehdään vielä viimeisteleviä toimenpiteitä, kuten kivitöitä, joiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2016.

Gräsanlaakson alueelle rakennettavat uudet kevyen liikenteen väylät, kuten s-kaaren muotoon taipuva kevyen liikenteen silta ja Länsiväylän Gräsanojan kohdalla alittava kävely- ja pyörätie, otetaan käyttöön kesän 2016 kuluessa.

Joukkoliikennekaistat käytössä

Hankkeessa on rakennettu yhtenäiset joukkoliikennekaistat Länsiväylälle Espoonlahden ja Matinkylän välille kumpaankin ajosuuntaan. Hangon suunnan kaista valmistui loppusyksystä, ja Helsingin suunnan kaista on ehtinyt olla käytössä jo vuoden verran. Lisäksi hankkeessa rakennetaan joukkoliikenneramppi Länsiväylältä Markkinakadulle. Ramppi valmistuu kesällä 2016 ja se avataan bussiliikenteelle siinä vaiheessa, kun Länsimetro aloittaa liikennöinnin.

Espoonlahden liittymää korjataan

Hankkeen alkuvaiheessa tapahtui Espoonlahden Helsinkiin päin vievän rampin kohdalla vaikea sortuma. Sortuman korjaaminen on vaatinut paljon aikaa muun muassa haasteellisten pohjaolosuhteiden vuoksi. Sortuma korjattiin rakentamalla kohteeseen ankkuroitu tukiseinä teräsponteista. Korjaustöiden arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan kesällä 2016.

Asuinalueille kantautuvaa liikennemelua vähennetään hankkeessa rakentamalla 2300 metriä meluseinää ja noin kilometrin verran meluaitaa. Suurin osa meluesteistä on jo pystytetty. Espoonlahden ja Piispansillan meluesteet rakennetaan vuoden 2016 aikana.

Koko Länsimetron liityntäyhteydet -hanke valmistuu vuonna 2016.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projekti-insinööri Marja Wuori, Liikennevirasto, puh. 029 534 3834, [email protected]

Lisätietoja sekä Gräsanlaaksossa että Länsiväylän varrella tehtävistä töistä löytyy hankkeen nettisivuilta suomeksi www.liikennevirasto.fi/lansivayla ja ruotsiksi www.liikennevirasto.fi/vasterleden sekä Facebookista www.facebook.com/parempilansivayla

 

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen asukkaille ja tienkäyttäjille. Toimiva meluntorjunta ja aikaisempaa kattavammat kevyen liikenteen yhteydet lisäävät alueen viihtyisyyttä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet, sujuva liikenne ja ruuhkien helpottuminen ilahduttavat kaikkia. Hanke käynnistyi heinäkuussa 2014 ja se valmistuu vuoden 2016 aikana. Bussiramppi Länsiväylältä Markkinakadulle avataan liikenteelle, kun Länsimetro aloittaa liikennöinnin. 

Liitteet

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.