Yhteystiedot

Johtaja

Päivi Nuutinen

Kotka asema ja satama - yleissuunnitelma

Laaditussa yleissuunnitelmassa Kotkan satamasta ja aseman edestä puretaan tarpeettomia raiteita. Kotkan aseman raidegeometriaa muutetaan ja laituri uusitaan korkeana. Ratapihan eteläpäässä tehdään vaihdemuutoksia. Lisäksi Veturitallin läheisyydessä puretaan tarpeettomia raiteita. Suunnittelualue on rautatiealuetta. Suunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2010 lopussa. Kotkan kaupunki on asettanut suunnitelmat yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on myös oikeus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Liikennevirasto ei ole tehnyt suunnitelmasta hyväksymispäätöstä, suunnitelma on jätetty odottamaan Kotkan kaupungin Kantasataman suunnitelmien edistymistä.

Kotkan kaupungin Kantasataman alueen asemakaavan muutoksesta löytyy tietoja: täältä