Hankkeessa tapahtuu:

Tällä hetkellä jatketaan aiemmin aloitettuja töitä: ajoneuvojen kiertotien rakentamista, Saukkolantien läheisyydessä paalutustöitä sekä meluesteiden purkamistöitä HSY:n putkistotöiden tieltä sekä Raide-Jokerin sillan pilareiden valua. Myös räjäytystyöt on aloitettu Kehä I:n itäpuolella tapahtuvien louhintojen yhteydessä.

Aiemmin on mm. tehty puuston kaatoa, kiertoteiden rakentamisen pohjatöitä, kuivatuksen rakentamista sekä riista-aitaan liittyviä töitä.

Jatkossa lisäämme viikoittain uusia kuvia työmaalta hankkeen Flickr-kansioon.

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.12.2019