Hankkeessa tapahtuu

Kesäkuussa työmaalla keskitytään seuraavien työvaiheiden edistämiseen:

 • Raide-Jokerin Räisälänsillan siltakannen raudoitustyöt
 • Sakkolan alikulkukäytävän itäisen siltakannen vesieristäminen ja sillan viimeistelytyöt
 • Laajalahdensolmun risteyssillan siltakannen rakentaminen
 • Laajalahdensolmun alikulkukäytävän siltakannen rakentaminen
 • Kurkijoentien risteyssillan tukien ja sillan telineen rakentaminen
 • Ruukinrannan itäisen alikulkukäytävän siltakannen valu
 • Ruukinrannan vanhan alikulkukäytävän itäpuoliskon purkaminen
 • Raide-Jokerin penkan rakentaminen
 • Kehä I:n vanhan linjauksen purku Turvesuontieltä idän suuntaan
 • Sakkolan alikulkukäytävän kiertotien rakentaminen
 • Vesijohdon ja paineviemärin sekä hulevesilinjojen rakentaminen
 • Meluaitojen ja -kaiteiden rakentaminen Valkjärventie – Turvesuontie välillä

 

Toukokuussa rakennettiin mm. Räisälänsillan siltakantta, Sakkolan alikulkukäytävän siltakantta, Laajalahdensolmun risteyssillan tukia ja kansitelinettä, Kurkijoentien risteyssillan peruslaattoja, Ruukinrannan alikulkukäytävän siltakantta, Laajalahdensolmun alikulkukäytävän tukia ja kansitelinettä, Raide-Jokerin penkkaa ja ratasähköpylväitä. Myös louhintoja jatkettiin ja vesihuoltorakentamista tehtiin.

Huhtikuussa jatkettiin pääasiassa jo aiemmin aloitettuja työvaiheita: esimerkiksi Kehä I:n rakennekerrosten ja Raide-Jokerin penkan rakentamista, louhintoja sekä vesihuoltotöitä. Ruukinrannan ja Sakkolan alikulkukäytävien kansia päästiin rakentamaan ja Laajalahdensolmun uuden risteyssillan osalta aloitettiin tukien pystyttäminen.

Maaliskuussa otettiin käyttöön työnaikainen Turvesuontien kiertoliittymä. Louhinnat Kehä I:n linjauksella jatkuivat ja lisäksi tielinjalla päästiin jo rakentamaan rakennekerroksia. Raide-Jokerin työkohteessa aloitettiin kaapeliputkitukset ja ratasähköpylväiden asennukset. Louhepenkereen rakentaminen työmaalta syntyvästä louheesta jatkui. Raide-Jokerin Räisälänsillan, Sakkolan alikulku- käytävän sekä Laajalahdensolmun risteyssillan rakennustyöt jatkuivat ja uuden Ruukinrannan alikulkukäytävän rakennustyöt aloitettiin.

Lisäämme viikoittain uusia kuvia työmaalta hankkeen Flickr-kansioon.

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.05.2020