Hankkeessa tapahtuu

Hankkeen edistettävät ja valmistuvat työvaiheet sekä menneet työvaiheet

Marraskuu

 • Raide-Jokerin Räisälänsillan varustelu
 • Sakkolan läntisen alikulkukäytävän siltakannen sekä tukimuurien rakentaminen
 • Laajalahdensolmun risteyssillan katurakenteet
 • Laajalahdensolmun alikulkukäytävän katurakenteet
 • Kurkijoentien risteyssillan katurakenteet
 • Vesihuoltotöitä Turvesuontien alueella
 • Kehä I louhinta Kurkijoentien risteyssilta – Ruukinrannan alikulkukäytävä
 • Vihertyöt

Lokakuu

 • Raide-Jokerin Räisälänsillan kaidetyöt ja sillan varustelu
 • Sakkolan läntisen alikulkukäytävän siltakannen sekä tukimuurien rakentaminen
 • Laajalahdensolmun risteyssillan varustelu ja katurakenteet
 • Laajalahdensolmun alikulkukäytävän varustelu ja katurakenteet
 • Kurkijoentien risteyssillan vesieristäminen
 • Vesihuoltotöitä Turvesuontien ja Valkjärventien alueilla
 • Meluaitojen ja -kaiteiden rakentaminen käynnissä Sakkolan alikulkukäytävä – Ruukinrannan alikulkukäytävä välillä
 • Kehä I rakennekerroksien ja kuivatuksen rakentaminen Turvesuontie - Ruukinrannan alikulkukäytävä välillä

Syyskuu

 • Raide-Jokerin Räisälänsillan kaidetyöt ja sillan varustelu
 • Sakkolan läntisen alikulkukäytävän maatukien rakentaminen 
 • Laajalahdensolmun risteyssillan vesieristäminen
 • Laajalahdensolmun alikulkukäytävän vesieristäminen
 • Kurkijoentien risteyssillan siltakannen valu 
 • Vesihuoltotöitä Turvesuontien alueella
 • Meluaitojen ja -kaiteiden rakentaminen käynnissä Sakkolan akk – Ruukinrannan akk välillä
 • Kehä I rakennekerroksien rakentaminen Turvesuontie - Kurkijoentie

Elokuu

 • Raide-Jokerin Räisälänsillan siltakannen vesieristäminen
 • Laajalahdensolmun risteyssillan siltakannen valu
 • Laajalahdensolmun alikulkukäytävän siltakannen valu
 • Vesihuoltotyöt Valkjärventie - Turvesuontie välillä valmistuvat pääosiltaan
 • Vesihuoltotyöt Turvesuontie - Kurkijoentie välillä alkavat
 • Meluaitojen ja -kaiteiden rakentaminen käynnissä Valkjärventie – Kurkijoentie välillä

Kesäkuussa tehtiin mm. Räisälänsillan siltakannen raudoitustyöt, Sakkolan alikulkukäytävän itäisen siltakannen vesieristyksiä, Laajalahdensolmun risteyssillan sekä alikulkukäytävän siltakannet, Kurkijoentien risteyssillan tukien ja sillan telineen rakennustöitä, Ruukinrannan itäisen alikulkukäytävän siltakannen valua, Ruukinrannan vanhan alikulkukäytävän itäpuoliskon purku, jatkettiin Raide-Jokerin penkan rakentamista, purettiin Kehä I:n vanhaa linjausta Turvesuontieltä idän suuntaan, rakennettiin Sakkolan alikulkukäytävän kiertotietä, jatkettiin vesijohdon ja paineviemärin sekä hulevesilinjojen rakentamistöitä sekä  rakennettiin meluaitoja ja -kaiteita Valkjärventie – Turvesuontie välillä.

Heinäkuussa tehtiin mm. Raide-Jokerin Räisälänsillan siltakannen valu, Sakkolan alikulkukäytävän itäisen sillan liikenteelle otto, Sakkolan alikulkukäytävän vanhan läntisen sillan purkaminen, Ruukinrannan alikulkukäytävän itäisen siltakannen vesieristäminen, Ruukinrannan alikulkukäytävän vanhan itäisen sillan purkaminen, Raide-Jokerin pengertä Räisälänsillan Otaniemen puolella ja otettiin Kehä I uudelle linjaukselle Sakkolan alikulkukäytävän kohdalla.

Toukokuussa rakennettiin mm. Räisälänsillan siltakantta, Sakkolan alikulkukäytävän siltakantta, Laajalahdensolmun risteyssillan tukia ja kansitelinettä, Kurkijoentien risteyssillan peruslaattoja, Ruukinrannan alikulkukäytävän siltakantta, Laajalahdensolmun alikulkukäytävän tukia ja kansitelinettä, Raide-Jokerin penkkaa ja ratasähköpylväitä. Myös louhintoja jatkettiin ja vesihuoltorakentamista tehtiin.

Huhtikuussa jatkettiin pääasiassa jo aiemmin aloitettuja työvaiheita: esimerkiksi Kehä I:n rakennekerrosten ja Raide-Jokerin penkan rakentamista, louhintoja sekä vesihuoltotöitä. Ruukinrannan ja Sakkolan alikulkukäytävien kansia päästiin rakentamaan ja Laajalahdensolmun uuden risteyssillan osalta aloitettiin tukien pystyttäminen.

Maaliskuussa otettiin käyttöön työnaikainen Turvesuontien kiertoliittymä. Louhinnat Kehä I:n linjauksella jatkuivat ja lisäksi tielinjalla päästiin jo rakentamaan rakennekerroksia. Raide-Jokerin työkohteessa aloitettiin kaapeliputkitukset ja ratasähköpylväiden asennukset. Louhepenkereen rakentaminen työmaalta syntyvästä louheesta jatkui. Raide-Jokerin Räisälänsillan, Sakkolan alikulku- käytävän sekä Laajalahdensolmun risteyssillan rakennustyöt jatkuivat ja uuden Ruukinrannan alikulkukäytävän rakennustyöt aloitettiin.

Lisäämme viikoittain uusia kuvia työmaalta hankkeen Flickr-kansioon.