Hankkeen liikennejärjestelyt

Kehä I Laajalahti-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle. Päivitetty 27.10.2020.

Ylihuomenna torstaina 29.10. ajoneuvoliikenne suunnassa Kehä I itään siirtyy lopulliselle paikalleen Kurkijoentien kohdalla ja kulkee jatkossa uuden Kurkijoentien risteyssillan alta. Lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteys Kehä I:n puolelta toiselle tapahtuu kiertoreittiä Ruukirannan läntisen alikulun ja Kurkijoentien risteyssillan kautta. 

 

TIISTAINA 8.9. lännen eli Tapiolan suunnan ajokaistat siirtyvät uudelle linjaukselle Kurkijoentien ja Turvesuontien välillä lähemmäs uutta rakennettua meluaitaa noin parikymmentä metriä.


KESKIVIIKKONA 9.9. illalla idän eli Leppävaaran suunnan ajokaistat siirtyvät uusille linjauksille siten, että oikeanpuoleinen kaista ohittaa liikenneympyrän uuden eritasoliittymän ramppeja pitkin, ja vasemmanpuoleinen kaista menee liikenneympyrän kautta, kuten tälläkin hetkellä. Valitse siis vasen kaista jos haluat liikenneympyrän kautta Turvesuontielle!

Kehä I:n kohdalla Turunväylän (valtatie 1) ylittävä Tarvon risteyssilta uusitaan. Purettava silta poistuu Kehä I:n lännen suuntaan kulkevan liikenteen käytöstä maanantai-iltana 20. heinäkuuta. Liikenne ohjataan Leppävaaran suunnasta tulevalle ramppisillalle koko siltaurakan ajaksi, arviolta vuodeksi. Rakennustyöt eivät vaikuta Kehä I:n idän suunnan liikenteeseen.

Kartta: Tarvon risteyssillan uusiminen, kiertotie Turunväylän eritasoliittymän kohdalta.

Sakkolan alikulkukäytävä suljetaan purku- ja vesihuoltotöiden takia 15.7.-15.8. väliseksi ajaksi. Kehä I:n puolelta toiselle liikkuminen onnistuu sulun aikana Ruukinrannan alikulun kautta Leppävaaran suunnassa ja Otaniemen päässä käyttäen Maarinportaan ylikulkusiltaa. 

Opaskartta Espoon kohdalla.

Kurkijoentien alueella aletaan rakentaa Kehä I:n varteen uutta melusuojausta. Tästä johtuen alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin tulee muutoksia tiistaina 14.7. alkaen. Yhteys Leppävaaran suuntaan sekä Ruukinrannan alikulkukäytävälle säilyy Lumivaarantien ja Lumivaaranpolun kautta. Kiertoreitit näkyvät oheisesta kartasta ja maastossa kulkua ohjaavat keltaiset opasviitoitukset.

Kartassa on kuvattuna Kurkijoentien liikennejärjestelyt.

Pysäkki E2054 Laajaranta suljetaan pysyvästi 6.7.2020. HSL:n tiedote Laajarannan pysäkin poistumisesta.

Kehä I:n ja Turvesuontien tasoliittymä muuttui kiertoliittymäksi 5.3. Kiertoliittymäjärjestely on voimassa arviolta tämän vuoden ajan. 

Pysäkkien E1215 Kurkijoentie ja E1201 Kurkijoentie sijainteihin Ruukinrannan alikulun läheisyydessä on tehty pieniä muutoksia 4. ja 10. helmikuuta. Lisäksi linjan 555 käyttämä pysäkki idän suuntaan Kehä I:n varressa Sakkolan alikulun läheisyydessä (pysäkki E1218 Laajaranta) poistui käytöstä pysyvästi 4.2.2020. Korvaava pysäkki on ajosuunnassa seuraava pysäkki eli E1216 Turvesuontie.

Ajoneuvojen kiertotiet näkyvät oheisesta kartasta. Molempiin suuntiin kulkevat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiertotiet ovat kaksikaistaisia. Ajoneuvoliikenteen yhteydet Kehä I:lle Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä on suljettu pysyvästi. Hankkeen valmistuttua Kurkijoentien risteyssiltaa pitkin pääsee Laajalahdesta Ruukinrantaan.

HSL:n linjat 113, 113N, 212 sekä 213N siirtyvät käyttämään Turvesuontien yhteyttä Kehä I:lle. Raivaaja-aukion ja Laajalahden koulun pysäkit jäävät ajamatta ja Kirvuntiellä Laajalahden keskuksella otetaan käyttöön uusi korvaava linja-autopysäkki näille linjoille.

Laajarannassa Sakkolantien läheisyyteen on tehty uusi kiertoreitti, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden yhteys Ruukinrannan ja Villa Elfvikin suuntaan säilyy työmaan aikanakin Kehä I:n itäpuolella. Jalankulun ja pyöräilyn väylien karttaan on merkitty myös kaikki muut voimassaolevat kävelyn ja pyöräilyn liikennejärjestelyt.

Kehä I Ajoneuvojen kiertotie.