Hankkeen liikennejärjestelyt

Kehä I Laajalahti-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle.

Kehä I:n kiertotien rakentaminen Laajalahdessa on edennyt vaiheeseen, jossa hankkeen aikaiset moottoriajoneuvoliikenteen kiertotiejärjestelyt otetaan käyttöön joulukuun aikana kahdessa osassa. Ensimmäiseksi kiertotie otetaan käyttöön torstai-iltana 12.12. ajosuunnassa länteen. Ajosuunnassa itään kiertotie otetaan puolestaan säävarauksella käyttöön viikkoa myöhemmin torstai-iltana 19.12. Muutokset näkyvät liitteenä olevasta liikennejärjestelykartasta.

Molempiin suuntiin kulkevat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiertotiet ovat kaksikaistaisia. Työmaan aikana entisestään lisääntyvien ruuhkien välttämiseksi mahdolliset vaihtoehtoiset reitit ovat suositeltavia. 

Ajoneuvoliikenteen yhteydet Kehä I:lle Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä on suljettu.

HSL:n linjat 113, 113N, 212 sekä 213N siirtyvät käyttämään Turvesuontien yhteyttä Kehä I:lle. Raivaaja-aukion ja Laajalahden koulun pysäkit jäävät ajamatta ja Kirvuntiellä Laajalahden keskuksella otetaan käyttöön uusi korvaava linja-autopysäkki näille linjoille.Tiedotamme Kehä I:n ajoneuvoliikenteen kiertoreitin käyttöönotosta vielä tarkemmin töiden edetessä.

Laajarannassa Sakkolantien läheisyyteen on tehty uusi kiertoreitti, jotta yhteys Ruukinrannan ja Villa Elfvikin suuntaan säilyy työmaan aikanakin Kehä I:n itäpuolella. Jalankulun ja pyöräilyn väylien karttaan on merkitty myös kaikki muut voimassaolevat kävelyn ja pyöräilyn liikennejärjestelyt.

Kartat liikennejärjestelyistä

Kehä I Ajoneuvojen kiertotie.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.01.2020