Hankkeen liikennejärjestelyt

Kehä I Laajalahti-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle. Päivitetty 10.3.2020.

Kehä I:n ja Turvesuontien tasoliittymä muuttui kiertoliittymäksi 5.3. Kehä I:llä on liikennettä jaksottavat liikennevalot ennen liikenneympyrää idästä Leppävaaran suunnasta ajettaessa, jotta Turvesuontieltä autot pääsevät kiertoliittymään myös ruuhka-aikoina. Liikennevalot ovat käytössä aamulla klo 5.30-9.45. Kiertoliittymäjärjestely on voimassa arviolta tämän vuoden ajan. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin kiertoliittymän käyttöönotolla ei ole vaikutuksia, paitsi idän suuntainen joukkoliikenteen pysäkki E1216 Turvesuontie siirtyy joitakin metrejä muutoksen johdosta.

Pysäkkien E1215 Kurkijoentie ja E1201 Kurkijoentie sijainteihin Ruukinrannan alikulun läheisyydessä on tehty pieniä muutoksia 4. ja 10. helmikuuta. Lisäksi linjan 555 käyttämä pysäkki idän suuntaan Kehä I:n varressa Sakkolan alikulun läheisyydessä (pysäkki E1218 Laajaranta) poistui käytöstä pysyvästi 4.2.2020. Korvaava pysäkki on ajosuunnassa seuraava pysäkki eli E1216 Turvesuontie.

Sakkolan alikulkukäytävä on taas auki alkutalven purkutöiden jälkeen. Turvesuontien alikulkukäytävän kautta on pääsy vain Kehä I:n varren linja-autopysäkille.

Ajoneuvojen kiertotiet näkyvät oheisesta kartasta. Molempiin suuntiin kulkevat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiertotiet ovat kaksikaistaisia. Ajoneuvoliikenteen yhteydet Kehä I:lle Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä on suljettu pysyvästi. Hankkeen valmistuttua Kurkijoentien risteyssiltaa pitkin pääsee Laajalahdesta Ruukinrantaan.

HSL:n linjat 113, 113N, 212 sekä 213N siirtyvät käyttämään Turvesuontien yhteyttä Kehä I:lle. Raivaaja-aukion ja Laajalahden koulun pysäkit jäävät ajamatta ja Kirvuntiellä Laajalahden keskuksella otetaan käyttöön uusi korvaava linja-autopysäkki näille linjoille.

Laajarannassa Sakkolantien läheisyyteen on tehty uusi kiertoreitti, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden yhteys Ruukinrannan ja Villa Elfvikin suuntaan säilyy työmaan aikanakin Kehä I:n itäpuolella. Jalankulun ja pyöräilyn väylien karttaan on merkitty myös kaikki muut voimassaolevat kävelyn ja pyöräilyn liikennejärjestelyt.

Kartat liikennejärjestelyistä

Kehä I Ajoneuvojen kiertotie.

Kehä I kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien kiertoreitit -kartta

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.03.2020