Hyppää sisältöön

Viranomaisyhteistyössä ihmiset ratkaisevat: ”Meillä on yhteinen tahtotila ja tavoite”

Julkaistu 22.3.2024

Tiekuva Siilinjärveltä.

Niin tie-, rata- kuin vesiväylätkin rakentuvat yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Maaliskuussa Pohjois-Savossa Siilinjärvellä polkaistiin käyntiin valtatie 9:n parantaminen välillä Lotteinen-Jännevirta -hanke, jonka yhtenä olennaisena yhteistyökumppanina toimii Ilmavoimat. Väylävirasto tekee laajaa viranomaisyhteistyötä myös muiden turvallisuus- ja puolustusviranomaisten kanssa.

 

Seuraavan kahden vuoden aikana rakentuvan Vt 9 Lotteinen-Jännevirta -hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja -sujuvuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen alueella. Hankkeen yhteistyökumppanit Siilinjärven kunta ja Puolustusvoimat tuovat toimintaan oman mausteensa.  

”Käytännössä yhteistyö on samanlaista kaikkien osapuolten kanssa. Jokaisella organisaatiolla on omat tarpeensa ja toimitapansa, jotka ymmärtämällä yhteistyö sujuu. Tietä tässä kuitenkin lopulta rakennetaan”, hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta kertoo.

Hankkeessa valtatietä parannetaan noin neljän kilometrin matkalta 2+2-kaistaiseksi. Lisäksi valtatie 9 ja maantien 562 tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Valtatielle rakennetaan eritasoliittymän ja Jännevirran sillan välille myös lentokoneiden varalaskupaikka.

”Olemme hankkeessa hyvin päässeet asioissa eteenpäin ja löytäneet kaikkia osapuolia miellyttäviä ratkaisuja. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja luontevaa. Hankkeessa meillä on yhteinen tahtotila ja tavoite”, Liikanen summaa.

Projektipäällikkö, insinöörimajuri, Mikko-Petteri Nieminen Puolustusvoimista on Liikasen kanssa samoilla linjoilla:

”Ilmavoimien yhteistyö on toiminut erittäin hyvin Väyläviraston kanssa ja näin on ollut myös tässä hankkeessa. Väyläviraston henkilöstö ja viraston ympärillä oleva asiantuntijaverkosto on todella osaavaa väkeä ja näin ollen Ilmavoimilla on todella luottavainen olo tämän Lotteinen-Jännevirta hankkeen etenemisen ja hyvän hallinnan suhteen”, hän toteaa.

”Heti hankkeen alussa luodun hyvän keskusteluyhteyden ansiosta Ilmavoimat ja Väylävirasto ovat oppineet paljon ja tiivistetysti toistensa tarpeista hankkeen vaikuttavaksi läpiviemiseksi. Nämä opit on saatu mukaan hankkeen suunnitteluprosessin syötteeksi jo sen aikaisessa vaiheessa, joka on yksi projektinhallinnassa menestymisen kulmakivistä”, Nieminen lisää.

Yhteistyö hyödyttää puolin ja toisin

Yhteistyö Ilmavoimien kanssa perustuu Väyläviraston ja Puolustusvoimien väliseen yhteistyösopimukseen, joka käsittää kaikki puolustushaarat. Yhteistyötä tehdään päivittäin.  

”Väylävirasto ja puolustusvoimat käyvät yhdessä läpi hankkeita, jotka palvelevat sekä siviili- että sotilastarpeita. Väylävirasto on onnistunut erinomaisesti sotilaallisen liikkuvuuden hankehaussa ja olemme saaneet noin 75M€ EU-rahaa omille hankkeille”, valmiuspäällikkö Arto Muukkonen Väylävirastosta täsmentää.

Yhteistyö on hyödyttänyt myös Puolustusvoimia, joka on yhdessä Väyläviraston kanssa saanut toimintaansa merkittävää EU-rahoitustukea.

”Väyläviraston asiantuntijuuden ja kumppaneiden avulla olemme saaneet merkittävää EU-rahoitustukea moniin kaksoiskäyttö-väylähankkeisiin sekä samalla suomalaisille suunnittelutoimistoille, urakoisijoille ja heidän työntekijöille työtä EU:n rahoittamana. Tähän VT9 Lotteinen-Jännevirta (Kelttu) hankkeeseen EU Connecting Europe Facility tukea saimme n. 25 miljoonaa euroa”, Mikko-Petteri Nieminen kertoo.

Elintärkeistä toiminnoista huolehtimista

Väylävirasto tekee jatkuvaa viranomaisyhteistyötä puolustusvoimien lisäksi myös Poliisin, SUPOn, pelastuslaitosten, Tullin ja Rajavartiolaitoksen sekä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Yhteistyö määritellään lainsäädännön ja yhteistyösopimusten kautta ja sen avulla varmistetaan yhteiskunnan kannalta elintärkeiden toimintojen jatkuminen.

”Viraston varautuminen noudattaa kokonaisturvallisuuden ja varautumisen yhteistoimintamallia, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, Huoltovarmuuskeskuksen sekä elinkeinoelämän kanssa yhteistyönä. Väyläviraston infran on mahdollistettava myös sotilaallisen liikkuvuuden tarpeet”, Muukkonen kiteyttää.  

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Yhteistyössä on voimaa väylillä

Ajantasainen tieto jäätilanteesta varmistaa sujuvat kuljetukset

Merituulivoimahankkeet: talvimerenkulusta huolehditaan yhteistyöllä

Sääennusteita tarvitaan rautateiden ja maanteiden kunnossapidossa