Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Yhteistyössä on voimaa väylillä

Julkaistu 22.3.2024

Väyläviraston tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on toimiva ja turvallinen väyläverkko, joka mahdollistaa hyvinvoinnin, kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja kestävän kasvun. Kaikkien väylävirastolaisten työt liittyvät tavalla tai toisella tämän tavoitteen saavuttamiseen. Emme kuitenkaan tee tätä yksin, vaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme ja palveluntuottajien kanssa, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Suomalaisen yhteiskunnan erityispiirre ja todellinen voimavara on tiivis yhteistyö viranomaisten kesken sekä viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Pienessä maassa yhteistyö on välttämättömyys resurssien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat entisestään lisänneet laajan yhteistyön merkitystä ja osoittaneet kykymme reagoida ja toimia tehokkaasti myös muuttuvissa tilanteissa.

Me Väylävirastossa olemme vahvasti sitoutuneet yhteistyökeskeiseen toimintamalliin. Hyvä esimerkki tästä on erinomaisesti toimiva ja tiivis yhteistyömme turvallisuus- ja puolustusviranomaisten kanssa. Puolustusvoimat ja Huoltovarmuuskeskus ovat tärkeitä kumppaneitamme niin arvioitaessa uusien väylähankkeiden vaikuttavuutta kuin perusväylänpidon tarpeita. Globaalin turvallisuustilanteen muutosten ja Nato-jäsenyyden jälkeen tämän yhteistyön merkitys on kasvanut entisestään. Teemme aktiivista yhteistyötä myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa etenkin itärajaan liittyvissä kysymyksissä.

Hallinnonalan sisäinen yhteistyö liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Ilmatieteen laitoksen kanssa on päivittäistä ja välttämätöntä koko liikennejärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

Ilmatieteen laitoksen palvelut varmistavat osaltaan teiden ja ratojen päivittäisen kunnossapidon ja etenkin poikkeuksellisiin olosuhteisiin varautumisen edellytykset sekä talvimerenkulun sujumisen. Lisäksi käynnissä on lukuisia yhteisiä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on entistä sujuvampi ja turvallisempi liikennejärjestelmä.

Tiestön hoidosta ja kunnossapidosta vastaavat yhdeksän alueellista ELY-keskusta, joiden ohjauksesta Väylävirasto vastaa tienpidon tehtävien osalta. Näin varmistetaan tienpidon valtakunnallinen yhtenäisyys. Päivittäisestä teiden kunnossapidosta huolehtivat kilpailutetut urakoitsijat.

Viranomaisyhteistyön lisäksi toimimme laajassa yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme, niin palveluntuottajiemme, yhteistyökumppaneidemme kuin asiakkaidemme kanssa. Tämä varmistaa sen, että ymmärrämme toimintamme vaikutukset ja tunnemme sidosryhmiemme tarpeet. Vain näin kykenemme parhaalla mahdollisella tavalla varmistamaan toimivat, turvalliset ja kestävät matkat ja kuljetukset, jotka edistävät kansalaisten sujuvaa arkea ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.
Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Viranomaisyhteistyössä ihmiset ratkaisevat: ”Meillä on yhteinen tahtotila ja tavoite”

Ajantasainen tieto jäätilanteesta varmistaa sujuvat kuljetukset

Merituulivoimahankkeet: talvimerenkulusta huolehditaan yhteistyöllä

Sääennusteita tarvitaan rautateiden ja maanteiden kunnossapidossa