Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Väylävirasto sitoutuu ympäristön huomioimiseen

Julkaistu 25.4.2024

Ympäristöhaittojen minimointi ja ilmastonmuutos ovat suuria globaaleja haasteita, jotka vaikuttavat myös Väyläviraston päivittäiseen toimintaan, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Turvallinen, tietopohjainen ja kestävä tulevaisuuden liikennejärjestelmä on yksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategian neljästä yhteiskunnallisesta vaikuttavuustavoitteesta. Myös Petteri Orpon hallitusohjelmassa kannustetaan puhtaiden ratkaisujen valitsemiseen ja huomioimaan päästöjen rinnalla toiminnan muut ympäristölliset vaikutukset. Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan ja torjutaan luontokatoa.

Hallinnonalan yhteistä tavoitetta tukevat osaltaan Väyläviraston tuoreet ympäristöperiaatteet, jotka määrittelevät ympäristöllisesti kestävän toiminnan suunnan virastossamme. Tavoitteenamme on kuvata Väyläviraston ympäristöperiaatteet, ympäristötyön teemat ja tavoitteet siten, että ne mahdollistavat ympäristötyömme tehokkaan ja vaikuttavan kehittämisen tulevina vuosina.

Väyläviraston ympäristöperiaatteet ovat:

  • Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset
  • Vastaamme väyläverkon ilmastokestävyydestä
  • Edistämme väylänpidon vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta
  • Ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta
  • Kehitämme toimintaamme ja osaamista pitkäjänteisesti

Ympäristöperiaatteemme osoittavat, että olemme sitoutuneet ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen toiminnassamme. Tunnistamme ympäristövaikutusten hallinnan keinot. Lievennämme väylänpidosta ja liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä pyrimme luomaan ympäristöhyötyjä. Ja kuten toiminnassamme aina, myös ympäristöä koskeva päätöksentekomme on tietopohjaista.

Tunnemme ilmastonmuutoksesta väylänpidolle aiheutuvat riskit ja haavoittuvuudet sekä varaudumme niihin. Vastaamme osaltamme väyläverkon ilmastokestävyydestä ja huomioimme ilmastonmuutokseen sopeutumisen toiminnassamme.

Edistämme toiminnassamme väylänpidon vähähiilisyyttä ja vahvistamme kiertotalouden periaatteita. Kehitämme ja otamme käyttöön resurssiviisaita ja elinkaarikestäviä väylänpidon materiaaleja ja tuotteita, palveluita sekä toimintamalleja.

Ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta muun muassa vähentämällä väyläverkon ja väylänpidon haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle sekä ehkäisemällä luontokatoa väylänpidon toimin.

Kehitämme toimintaamme ja osaamista pitkäjänteisesti. Haemme esimerkiksi yhteistyön kautta laajempaa vaikuttavuutta ympäristöasioihin. Kehitämme omaa ja alan ympäristöosaamista sekä ympäristötiedon hallintaa ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Tilaajaorganisaationa huolehdimme kestävästä kehityksestä ja kehitämme toimintaamme yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Kuluvan vuoden aikana arviomme ympäristöperiaatteiden toteutumisen toiminnassamme. Työ on jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Strategiamme mukaisesti vastuullisuus merkitsee ympäristövaikutusten ymmärtämisen lisäksi taloudellista tehokkuutta. Ympäristötavoitteiden priorisoimiseksi, on tärkeää selvittää tavoitteiden ja niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden kustannusvaikutukset ja hyöty-kustannussuhteet.

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman
pääjohtaja

Lue myös

Kohti sosiaalisesti kestävää väyläverkkoa: ”Kyse on vaikutuksista ihmisiin”

Kiertotalouden edistäminen on osa ympäristövastuullista väylänpitoa

Hyvä työturvallisuus kuvastaa vastuullista toimintaa

Miten ympäristö huomioidaan Väyläviraston hankinnoissa?

Kolme kysymystä ja vastausta väylähankkeiden vähähiilisyyden arvioinnista