Ajankohtaista

E18-tekijä valokiilassa – Eetu Väisänen

Hankkeen henkilöesittelyn ensimmäiseksi kohteeksi päätyi urakoitsijan projektijohtaja Eetu Väisänen. Kuka Eetu on miehiään ja mitä rakennustöitä Pukkilassa oikein tehdään?

 

Liito-oraville hyppypylväitä turvalliseen tienylitykseen

Kehätien parantamisessa huomioidaan ja turvataan myös liito-oravien elinolosuhteet. Liito-oraville pystytetään muun muassa Sippaan alueelle hyppypylväitä, joiden avulla tienylitys sujuu turvallisesti ja sujuvasti jo rakennusaikana.

 

Hyppypylväisiin lisätään myös kameraseuranta, jolla pyritään toteamaan, miten liito-orava hyppypylväitä käyttää. Liito-oravien riistakameraseurannan alustavia tuloksia tarkastellaan vuoden 2019 aikana ja varsinainen analysointi alueella liikkuvista liito-oravista tehdään vuoden 2020 puolella.

Hyppypylväät ja jo aiemmin talvella asennetut pesintäpöntöt liittyvät liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevan luonnonsuojelulain 49. pykälään. Näillä menettelyillä pyritään varmistamaan, ettei tiehanke heikennä liito-oravalle suotuisia lisääntymis- ja levähdysalueita.

 

Kyseinen poikkeuslupa koskee Auranlaakson koulun, Tähkäpään metsän, Kuokkamaan itäpuolen metsää, Sippaanmäen metsää, Kivimäen metsää, Kannitun metsää sekä Kannitun pohjoista metsää.

 

Kaarinan ja Liedon kuntien alueella on tehty liito-oravaselvityksiä 2000-luvun alusta lähtien osana kaava- ja tiehankkeita. Kaarinan ja Liedon alueella on selvitysten mukaan tehty lajista yli 350 havaintoa ja havainnot keskittyvät Kaarinan kehätien eteläpuolelle.

Turun kehätien parannustyöt täyteen vauhtiin

E18 Turun kehätien 1. vaiheen parannustyöt ovat käynnistyneet Kausela–Kirismäki -tieosuudella paalutustöillä. Hankkeen virallisen ”aloituspaalun” löivät Kaarinan Pukkilassa Väylän pääjohtaja Kari Wihlman ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva.

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.07.2019