Hyppää sisältöön

Tampere–Seinäjoki-radan turvalaitteet uusitaan junaliikenteen häiriöiden vähentämiseksi

Julkaistu 10.06.2020

Radan turvalaitteiden uusiminen pääradalla Tampereen ja Seinäjoen välillä on hyvässä vauhdissa. Väyläviraston hankkeessa noin 150 kilometrin pituisen rataosuuden turvalaitejärjestelmä uusitaan kokonaan. Uudet turvalaitteet parantavat radan käytettävyyttä ja vähentävät junaliikenteen häiriöitä vuosikymmeniksi eteenpäin. Kesän aikana työt jatkuvat kaapelireittien rakentamisella ja kaapeloinneilla.

Radan turvalaitteilla valvotaan junien sijaintia ja nopeutta. Niiden avulla varmistetaan, että junat ajavat oikeaa nopeutta ja että samalla alueella on vain yksi juna kerrallaan. Tampere–Seinäjoki-radan nykyiset nykyinen turvalaitejärjestelmä on häiriöherkkä ja tullut käyttöikänsä päähän. Lisäksi muutokset turvalaitejärjestelmään ovat erittäin hankalia toteuttaa muun muassa varaosien puutteen vuoksi.

"Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta turvalaitteiden uusiminen on edennyt aikataulussaan, osittain jopa hieman edellä aikataulusta. Vaikka poikkeusolot ja matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet kansainvälisen tiimin toimintaan, eivät ne ole aiheuttaneet suurempia ongelmia hankkeen etenemiselle. Hankkeessa on siis päästy sutjakkaasti liikkeelle", kertoo projekti-insinööri Miikka Uotila Väylävirastosta.

Turvalaitteiden uusiminen parantaa radan käytettävyyttä ja vähentää koko Länsi- ja Etelä-Suomen junaliikenteen häiriöherkkyyttä. Uuteen turvalaitejärjestelmään pystytään tekemään muutoksia joustavasti ja järjestelmän kunnossapito helpottuu.

Työvaiheina suunnittelua, rakentamista, ohjelmistokehitystä ja testaamista

Turvalaitehanke käynnistyi viime vuoden kesäkuussa suunnittelulla, kaapelireittien rakentamisella ja ohjelmistokehityksellä. Samalla aloitettiin valmistelevat työt uuden turvalaitejärjestelmän rakentamista varten.

Varsinainen uusien turvalaitteiden rakentaminen on alkanut tänä vuonna ja rakennustyöt jatkuvat vuoden 2021 syksyyn asti. Tämän jälkeen uutta turvalaitejärjestelmää testataan. Käyttöönottovalmiita turvalaitteet ovat vuoden 2021 loppuun mennessä.

"Rakennustyöt aiheuttavat tavara- ja henkilöliikenteeseen jonkin verran muutoksia kesän aikana. Kaukoliikenteessä junien matka-aika hidastuu keskimäärin kymmenellä minuutilla ja muutamia illan viimeisiä junia korvataan busseilla. Matkustajia koskevista muutoksista kerrotaan tarkemmin VR:n viestintäkanavissa", Uotila kertoo.

Uuden turvalaitejärjestelmän asentamista varten rakennetaan 150 kilometriä uutta kaapelireittiä, joka koostuu pääosin betonisista kaapelikouruista ja -kaivoista sekä muovisista alitusputkista. Kesäkuun alussa turvalaitejärjestelmän runkokaapelointi on päästy aloittamaan Lielahden ja Ylöjärven välillä ja runkokaapelointi etenee suunnitelmien mukaisesti aina Seinäjoelle saakka.

Espanjassa on parhaillaan käynnissä uuden turvalaitejärjestelmän tietokoneohjelmiston rakentaminen. Ensimmäisiä turvalaiteasemia päästään testaamaan elokuussa 2020. Hankkeen kustannusarvio on 70 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:

Väylävirasto, projektipäällikkö Juha Lehtola, p. 0295 34 3892, [email protected]
Väylävirasto, projekti-insinööri Miikka Uotila, p. 0295 34 3262, [email protected]

Hankkeen verkkosivut
Junaliikenteen muutokset (vr.fi)

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.