Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn -väylät, Saarijärvi

Hankekuvaus

Työn tavoitteena on parantaa valtatien 13 ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta valtatien ja seututien 633 (Myllymäentie) liittymäalueella.  Vuoden 2018 kaupunkilaisille suunnatun liikenneturvallisuuskyselyn vastauksissa tärkeimmiksi parannettaviksi kohteiksi nousi 1. liikekeskuksen ja 2. Myllymäentien liittymät. Palvelutaso ajoneuvoliikenteelle liittymässä on edelleen riittävä, mutta kevyt liikenne kulkee satunnaisista paikoista valtatien yli päästäkseen valtatien pohjoispuolella sijaitseviin kauppoihin ja yrityksiin.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on yhdessä Saarijärven kaupungin kanssa laatinut aluevaraussuunnitelman syyskesällä 2018. Suunnitelmassa on esitetty valtatien 13 ja seututien 633 liittymään uusi suojatie sekä valtatien pohjoisreunassa kulkeva kävelyn ja pyöräilyn yhteys liittymästä kauppakiinteistöille. Esitetty suojatie vaatii liittymän muuttamisen valo-ohjatuksi. Suojatien sijainnille on tutkittu kahta vaihtoehtoa, joista jatkosuunnitteluun on päätetty valita vaihtoehto 2, jossa suojatieylitys sijaitsee liittymäalueen länsipuolella. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen on aloitettu joulukuussa 2018. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin Saarijärven kaupungintalolla pidettävässä yleisötilaisuudessa 31.1.2019 klo 18:00 - 19:00. Tiesuunnitelman on valmistunut helmikuussa 2019. Rakennussuunnitelma valmistuu 31.5.2019 mennessä. Valmis tiesuunnitelma asetetaan nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti keväällä 2019.

Suunnittelukonsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Toteutus

Kohteen rakentaminen on ELY-keskuksen ja Saarijärven kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen joulukuussa 2018. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Hankkeen toteutus ajoittuu todennäköisesti vuodelle 2020.

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.04.2019