Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Maantie 637 välillä Rokkamäki - Kuusaa, tiesuunnitelma

Maantie 637 (Suolahdentie) on tärkeä tieyhteys Laukaan kirkonkylästä pohjoiseen Kuusaan taajamaan, josta maantie 637 jatkuu edelleen Konneveden suuntaan. Kuusaasta on tieyhteys myös Suolahden suuntaan (mt 642) ja Valkolan suuntaan (mt 16756). Nykyinen maantie on kapeahko ja mäkinen. Tiellä on kapeat pientareet, jotka eivät ole riittävät kevyen liikenteen tarpeisiin. Maantien liikennemäärä v. 2008 oli keskimäärin 4200 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli noin 6 %. Kohteesta on vuonna 2007 valmistunut aluevaraussuunnitelma.

Hankkeen tavoitteena on luoda turvallinen ja toimiva kevyen liikenteen yhteys Rokkamäen ja Kuusan taajaman välille.

Tiesuunnitelmassa esitetään kevyen liikenteen väylän toteutus maantielle 637 Vehniäntien liittymän (mt 6375) ja Koskelantien yksityistieliittymän väliselle osuudelle. Väylän pituus on noin 3,0 km. Väylä rakennetaan maantien länsipuolelle pääosin maantiestä erillisenä. Väylän leveys on 3,5 m, josta päällysteen osuus on 3,0 m. Suunnitteluvälillä sijaitsevan Oitinmäen alikulkukäytävän kohdalla kevytväylä toteutetaan reunakivellisenä.

Kohde toteutettavissa. Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.07.2019