Liikennejärjestelyt

Vt 4 Kirri-Tikkakoski-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle.

Rinnakkaistien joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt välillä Puuppola-Vehniä:

Rinnakkaistiellä on käytössä useita linja-autopysäkkejä, joiden sijannit mukailevat valtatiellä 4 käytössä olleita pysäkkejä. Rinnakkaistien eteläpäässä on pysäkkipari Matinmäentien risteyksessä. Puuppolan pysäkit sijaitsevat Puuppolankoskentien pohjoispuolella, Puuppolaan vievän yhteyden läheisyydessä rinnakkaistiellä. Etelän suunnasta tultaessa seuraava pysäkkipari on myöhemmin valmistuvan Uuraisten suuntaan lähtevän Kuikantien (uusi tien nimi) risteyksessä. Seuraava pysäkkipari on vielä rakentamattoman Päivölän risteyssillan kohdalla, josta Tikkamannilantie liittyy rinnakkaistiehen. Edelleen pohjoisen suuntaan mentäessä seuraava pysäkkipari on Tervajärventien risteyksessä tien molemmin puolin. Tikkakosken kohdan pysäkit sijaitsevat Tikkakosken kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolella sekä länsipuolella. Tikkakosken ja lentoaseman kiertoliittymien välillä on pysäkkipari Pajulammintien ja Rajapellontien (uusi tien nimi) risteyksessä. Lentoasemantien pysäkit löytyvät kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolelta. Ennen Vehniäntien kohdan pysäkkejä on vielä yksi pysäkkipari etelään ja pohjoiseen vielä keskeneräisen uuden Valkamantien kohdalla. Vehniän koulun kohdalla sekä vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien pysäkit jäävät edelleen käyttöön. Pohjoiseen, vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien kohdalle, on myös rakennettu uusi pysäkkipari. Pysäkkejä käyttävät sekä joukkoliikenne että koulukuljetukset.

 

Rinnakkaistien liikennejärjestelyt välillä Puuppola-Vehniä:

Jyväskylän suunnasta pohjoiseen ajettaessa rinnakkaistielle liitytään nykyistä valtatietä 4 pitkin Matinmäentien risteyksen jälkeen. Matinmäen suunnasta tulevat liittyvät rinnakkaistielle Matinmäentien ja rinnakkaistien risteyksestä. Puuppolaan ja Puuppolankoskentielle yhteys kulkee Salmelantien pohjoispuolella ja rakennettavan valtatien ali.

Tikkakoskentieltä ja Jyväskylän lentokentältä rinnakkaistielle liitytään kiertoliittymistä. Tikkakosken liikenne kulkee ennen risteyssillan valmistumista vielä rinnakkaistien avaamisen aikaan vanhaa Kuukanpääntietä vanhalle valtatielle 4 ja siitä edelleen Tikkakoskentielle. Tikkakosken ja lentoaseman eritasoliittymien sillat saadaan syksyllä myös poikittaisliikenteen käyttöön.

Pohjoisessa Vehniän kohdalla rinnakkaistieltä liitytään vanhalle valtatielle 4 tulevan Vehniän eritasoliittymän idänpuoleista ramppia. Ramppi on käytössä kaksisuuntaisena siihen asti, kunnes uusi moottoritie otetaan käyttöön. Vehniän kylälle haluavat ajavat vanhaa valtatietä 4 aina Vehniän kylätien ja Jokihaarantien ja vanhan valtatien 4 risteykseen asti, mistä on yhteys muun muassa Vehniän koululle.

 

Vehniä:

Valtatiellä 4 otetaan maanantaina 6.7.2020 käyttöön noin 600 metrin pituinen kiertotie. Nopeus kiertotien kohdalla on 50km/h. Kiertotie otetaan käyttöön, jotta Vehniän eritasoliittymän pohjoisen suuntaan johtavan idänpuoleisen rampin ja valtatien 4 rakenteet voidaan rakentaa.
Kiertotietä käytetään, kunnes ramppi ja rinnakkaistien Vehniän puoleinen osuus on kokonaan valmis liikenteen siirtämiseksi rinnakkaistielle, eli elokuulle asti.

 

 

Valtatie 4 Kirrin kohta:

Valtatien 4 liikenteen pysäytykset alkavat Kirrissä tiistaina 19.5.2020 Kirrinkallion louhintatöiden takia. Pysäytykset tehdään aamuruuhkan (6.30-8.30) ja iltaruuhkan (14.30-17.30) ulkopuolella. Pysäytys kestää kerrallaan korkeintaan kahdeksan minuuttia, ja pysäytykset ajoitetaan niin, että pysäytetty liikenne pääsee välillä kokonaan purkautumaan.

 

 

 

 

Lahdenpohjantie:

Puurakenteinen Lahdenpohjantien silta avataan kävelijöille ja pyöräilijöille perjantaina 20.3.2020.
Silta otetaan käyttöön puupinnalla, joten moottoriajoneuvolla ajo sillan yli on kielletty.
Sillan pinta on hiekoitettu, mutta koska sillä ei ole talvikunnossapitoa, pinta saattaa olla
liukas keliolosuhteista riippuen. Silta asfaltoidaan myöhemmin keväällä, jolloin se suljetaan
noin viikon ajaksi jalankulkijoilta. Sillan päällystyksen jälkeen sillalla voi ajaa myös moottoriajoneuvoilla.

 

 

 

Vehniä:

Vehniän kylätie poikki 16.3.2020 alkaen Läsäntien kohdalta.

Kulku Läsäntielle sekä Vehniän kylätien kiinteistöihin numeroon 105 asti tapahtuu eteläisemmästä
Nelostien liittymästä. Hellintielle sekä siltä lähteville Peltoeräntielle, Alasentielle ja Suoharjuntielle,
Vehniän kylätien kiinteistöihin numerosta 132 alkaen, sekä Vehniän koululle ja päiväkodille kulku
Jokihaarantien liittymän kautta.
Kulkurajoitus on voimassa kesäkuun alkuun viikolle 23 asti.

 

 

 

Puuppola: 

Nykyinen liittymä valtatieltä 4 Puuppolankoskentielle suljetaan 27.2.2020. Liittymän sulkemisen jälkeen liikenne Puuppolankoskentielle kulkee Salmelantien uuden valtatien 4 liittymän kautta ja edelleen viime vuoden lopulla valmistuneiden Matinmäen siltojen ali. 

Toisen vaiheen aikana Puuppolankoskentien liikennevalot ohjaavat päiväkodin kohdalla liikenteen yhtä kaistaa pitkin. Liikennevalot poistuvat Puuppolankoskentieltä viimeistään 4.3.2020.

Jalankulku- ja polkupyöräliikenne Jylhänperän suunnasta Puuppolankoskentielle ja Puuppolan koulun suuntaan ohjataan myös kulkemaan Matinmäen siltojen ali jalankulun ja pyöräilyn väylää pitkin. Myös kulku Puuppolan kohdan linja-autopysäkeille, jotka ovat valtatien 4 varressa, tapahtuu tätä reittiä.

Nyt käyttöönotettavat uudet ajoneuvojen ja jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt jäävät voimaan myös projektin valmistuttua.

 

 

Puuppola:

Liikennejärjestelyt muuttuvat valtatiellä 4 Puuppolan päiväkodin kohdalla, kun käytössä ollut lyhyt rakentamisen aikainen kiertotie poistuu käytöstä torstaina 12.12.2019. Liikenne siirtyy vanhan valtatien 4 kohdalle rakennetulle uuden moottoritien sillalle, joka otetaan käyttöön kaksisuuntaisena.

 

Makkarajoentie: 

Makkarajoentie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä valtatien 4 risteyksestä perjantaina 29.11.2019. Ajoneuvoliikenne Makkarajoentien kiinteistöille kulkee jatkossa Puuppolankoskentien kautta.

Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat edelleen käyttää Makkarajoentietä Puuppolan koululle ja läpikulkuun Matinmäen alueelle. Pyöräilijät ja kävelijät käyttävät jatkossa uutta reittiä, joka kulkee uuden Puuppolan alikulkukäytävän kautta nykyiseen alikulkukäytävään. Reitti merkitään työmaa-alueelle suoja-aidoilla ja opastein. Töiden edetessä kulkuväylän paikkaa joudutaan muuttamaan, jolloin opasteet muutetaan vastaamaan uutta reittiä. Tarvittaessa paikalla on myös liikenteenohjaaja.

 

Salmelantie:

Salmelantien liikenne siirtyy kulkemaan osittain uutta rinnakkaistietä pitkin 25.11.2019. Salmelantien liittymä siirtyy noin 400 metriä etelään ja on merkitty keltapohjaisin viitoin.

Salmelantielle on rakennettu väliaikainen suojatie jalankulkijoiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta suojatien kohdalla. Muilta osin pyöräilyn ja jalankulkijoiden liikennejärjestelyt ja linja-autopysäkit Puuppolan tiehaaran kohdalla säilyvät entisellään.

Lentoasemantie:

Lentoasemantien risteysalueelle tulee työnaikaisia liikennejärjestelyjä.
Risteyksessä aloitetaan lentokentän eritasoliittymän rakentaminen maanleikkaus- ja louhintatöillä.
Lentoasemantien nopeusrajoitus lasketaan työmaan vaikutusalueella 50 km tunnissa. Valtatiellä 4 nopeus pidetään nykyisellään 80 km tunnissa. Lisäksi työmaaliikenteen takia Lentoasemantielle tulee liikennevalot ja ylityspaikka maansiirtoautoille. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.07.2020