Yhteystiedot

Asiantuntija, vesiväylänpito

Olli Holm

  • 029 534 3338

Kemin ajoksen väylä

Kemin ajoksen väylä

Vesiväylähanke Suunnitteilla Lappi

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Nykytila

Kemin Ajoksen väylän nykyinen kulkusyvyys on 10,0 metriä. Tällä hetkellä tarve väylän syventämiseen 12,0 metrin kulkusyvyyteen liittyy erityisesti suunniteltuihin uusiin biotuotehtaisiin Kemijärvelle ja Kemiin sekä mahdollisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin, jotka lisäisivät toteutuessaan sataman kuljetusmääriä merkittävästi. Sataman ulkomaan liikenteen kuljetusmäärä oli vuonna 2018 noin 1,9 milj. tonnia ja kokonaisliikenne noin 2,4 milj. tonnia.

Hanke

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt, joiden kustannusarvio on tarkistetun yleisuunnitelman mukaan noin 26,5 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama Oy. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Väylän syventämisestä 12,5 metriin  on lisäksi tehty suunnittelun yhteydessä karkea tarkastelu.

Aikataulu

  • Lapin ELY-keskus on tehnyt 15.3.2018 päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
  • Yleissuunnitelman tarkistus on valmistunut maaliskuussa 2019, ja se voidaan voidaan hyväksyä keväällä 2019.
  • Vesilupahakemuksen valmistelu on käynnistetty, ja  se on suunniteltu jätettäväksi huhtikuussakuussa 2019
  • Lupakäsittely sekä jatkosuunnittelu kestävät noin 2 vuotta.
  • Rakentaminen kestää kaksi avovesikautta.
  • Käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan vuonna 2021

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on 26,5 milj. € hankkeen arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa (MAKU 130, 2010=100). Hankkeesta on tehty myös karkea kustannustarkastelu 12,5 m kulkusyvyysvaihtoehdosta, jonka kustannusennuste on 38 M€ (MAKU 130, 2010=100)