Hyppää sisältöön

Ajoksen meriväylän syventämis- ja Kemin sataman laajennushankkeet valmistuivat – aiempaa suurempien alusten vierailu Kemin satamassa on nyt mahdollista

Julkaistu 16.11.2023 12.00

 

Vuonna 2021 käynnistyneet Ajoksen meriväylän syventämistyöt ja Kemin sataman laajennustyöt ovat valmistuneet alle arvioidun aikataulun. Hankkeessa Ajoksen entinen 10 metriä syvä meriväylä syvennettiin 12 metriin. Kemin satamaan rakennettiin uusi laituri, tavarankäsittelyalue ja varasto. Hankkeen valmistujaiset järjestettiin tänään 16.11. Kemissä.

ilmakuva Kemin satama ja meriväylä

”Meriväylähankkeen merkitys elinkeinoelämälle on kiistaton: meriväylän syventäminen mahdollistaa entistä suurempien alusten turvallisen liikennöinnin väylällä ja parantaa näin teollisuuden kuljetusten kustannustehokkuutta. Kahden metrin lisäsyväys merkitsee käytännössä tonnikapasiteetin kasvua 20 000 tonnista 70 000 tonniin. Meriväylä palveleekin nyt entistä paremmin sekä metsä- että kaivosteollisuuden kuljetuksia”, sanoo toimialajohtaja Magnus Nygård Väylävirastosta. “Lisäksi meriväylähanke valmistui noin kaksi kuukautta etuajassa ja budjetissa pysyen.”

Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Raution mukaan sataman laajennushanke mahdollisti koko pohjoiskalottia palvelevan meriliikenteen logistisen solmupisteen siirtymisen uuteen tehokkaaseen aikakauteen. “Tulevaisuudessa Kemin sataman rooli korostuu niin kansallisen kuin sotilaallisen huoltovarmuuden saralla ja luo pohjan uusien teollisten investointien mahdollisuuksista sijoittua pohjoiseen”, hän summaa.

Avajaistilaisuudessa puhuivat Väyläviraston toimialajohtaja Nygårdin ja Kemin sataman toimitusjohtaja Raution lisäksi Metsä Groupin hankinta- ja logistiikkajohtaja Jari Voutilainen, Boskalis Terramaren toimitusjohtaja Hannu Tomperi, YIT:n työmaapäällikkö Antti Eskelinen sekä Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Syvempi meriväylä mahdollistaa isompien alusten vierailun Kemin satamassa ja ympäristöystävällisemmät kuljetukset

Tarve Ajoksen meriväylän syventämiseen on liittynyt erityisesti uuteen Kemin biotuotetehtaaseen sekä mahdollisesti käynnistyviin pohjoisen Suomen kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin, jotka toteutuessaan lisäävät sataman kuljetusmääriä merkittävästi. 

Työt käynnistyivät vuonna 2021 ja valmistuivat syksyllä 2023. Hankkeeseen kuuluivat myös väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Urakoitsijana toimi Terramare Oy.

“Väylän syventämisurakassa oli 28 ruoppauskohdetta. Niistä ruoppausmassaa kertyi yhteensä yli miljoona kuutiota, jotka läjitettiin kahdelle meriläjitysalueelle. Ruoppaustöiden lisäksi siirsimme ja asensimme uusia kelluvia turvalaitteita väylälle”, projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta kertoo.

Sataman ruuhkautuminen kuriin

Kemin satamassa satama-allasta syvennettiin ja laajennettiin sekä tehtiin väylän merkintään liittyviä turvalaitetöitä sekä rakennettiin uusi, noin 400 metriä pitkä, laituri. Lisäksi Metsä Fibre Oy rakennutti 37 hehtaarin terninaalivaraston satamaan. Myös sataman portit, kulunvalvonta ja aluevalaistus uusittiin. Jatkossa aiempaa suuremmat alukset pääsevät satamaan, mikä mahdollistaa entistä suurempien lastimäärien kuljettamisen.  

Kemin satamassa urakoitsijoina toimivat YIT Suomi Oy laituriurakoitsijana, Wasa Dredging Oy ruoppausurakoitsijana, Destia Oy infraurakoitsijana ja MTO Indrusties Oy sähköurakoitsijana.

Koko hankkeen budjetti oli 91,7 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston valtuusosuus oli 41,7 M €. Väylän syventämisurakan kilpailutus keskeytettiin ensimmäisellä kerralla, koska vastaanotetut tarjoukset ylittivät hankkeen alkuperäisen valtuuden. Korotetun 41,7 miljoonan euron valtuuden hyväksynnän myötä toteutettiin urakkakilpailutus neuvottelumenetelmällä, jossa huomioitiin yhteistyössä urakoitsijan kanssa merellisistä olosuhteista johtuvat riskit sekä vesihankkeiden erityispiirteet. 

“Lopputuloksena saimme taloudellisen urakan, joka sujui tehokkaasti, budjetissaan ja aikataulusta edellä. Nämä opit pystymme hyödyntämään myös tulevissa hankkeissa. Neuvotteluiden ja sopimuksenteon jälkeen asetimme sisäisesti hankkeen kustannusarvion 33 miljoonaan euroon, alittaen merkittävästi hankkeen valtuuden. Urakka pysyi hienosti budjetissaan”, projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta kertoo.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Pasi Kivioja, Väylävirasto, p. 029 534 3602, [email protected]

Tekninen päällikkö Jari Heikkilä, Kemin Satama Oy, p. 040 545 6462, [email protected]

Seuraa hanketta: https://vayla.fi/ajoksenvayla

euroopan unionin osarahoittama -logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

Liitteet