Hyppää sisältöön

Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen alkaa

Julkaistu 2.6.2022 8.30

 

Kemi Ajoksen meriväylän syventämistyöt käynnistyvät kesäkuussa 2022. Hanke toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana.

Väylävirasto käynnistää Ajoksen meriväylän syventämistyöt Kemissä. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2022. Uusi syvempi väylä on tarkoitus saada käyttöön syksyllä 2023. Syvennetyn väylän tavoitteena on palvella paremmin metsä- ja kaivosteollisuuden kuljetuksia. 

”Tarve väylän syventämiseen liittyy erityisesti uuteen Kemin biotuotetehtaaseen sekä mahdollisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin, jotka toteutuessaan lisäisivät sataman kuljetusmääriä merkittävästi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta.

Sataman ulkomaanliikenteen kuljetusmäärä oli vuonna 2018 noin 1,9 miljoonaa tonnia ja kokonaisliikenne noin 2,4 miljoonaa tonnia. 

Nykyinen 10 metriä syvä meriväylä syvennetään 12 metriin. Hankkeeseen sisältyvät myös syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Ruoppausmäärä meriväylän alueella on noin 1 miljoonaa kuutiota. Hankkeen kustannusennuste on 33 miljoonaa euroa.

Hankealueella työskentelee useita urakoitsijoita 

Meriväylän syventämisen toteuttaa Terramare Oy. Työkalustoon kuuluu kolme kuokkaruoppaajaa, kuusi proomua, neljä hinaajaa, harausyksikkö, mittausalus ja vuoronvaihtoalus. Terramaren tukikohta on Veitsiluodon satamassa. 

Hankkeen yhteydessä toteutettavan Kemin sataman syventämisen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama Oy. Sataman syventämisen urakoitsijana toimivat YIT Suomi Oy ja Wasa Dredging Oy. Satamaurakkaan liittyen väylällä liikkuu mm. ruoppaajia, proomuja ja hinaajia sekä pora-, hara- ja nostolauttoja. Työkalustoon pyydetään pitämään vähintään 150 metrin varoetäisyys.

Vesistövaikutuksia seurataan

Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa vaadittavat vesilain mukaiset luvat. Ympäristövaikutuksia seurataan viranomaisten hyväksymän vesistötarkkailuohjelman avulla, johon sisältyy mm. vesinäytteiden ottoa ja sameuden seurantaa. Vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen arvioidaan välillisesti tarkkailusta saatavien tietojen pohjalta. Tarkkailut toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Lisätiedot: 

Projektipäällikkö Pasi Kivioja, Väylävirasto
p. 029 534 3602, [email protected]

Kalastusta ja kalastoa koskevissa asioissa yhteyshenkilönä toimii Teemu Roikonen, Ramboll Finland Oy
p. 0407581219, [email protected] 

Kemin sataman osalta yhteyshenkilönä toimii Jari Heikkilä, Kemin Satama Oy
p. 040 545 6462, [email protected]      

Hanke verkossa: https://vayla.fi/ajoksenvayla

Huom! Tiedotteeseen on korjattu virheellinen kustannusarvio to 2.6. klo 9.15.