Hyppää sisältöön

Syvennystöiden talvitauko on ohi – työt jatkuvat Kemin Ajoksen meriväylällä ja Kemin satamassa

Julkaistu 2.6.2023 12.30

 

Työt ovat käynnistyneet talvitauon jälkeen sekä Ajoksen meriväylällä että Kemin satamassa. Uusi, syvempi väylä on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2023. Nykyinen 10 metriä syvä meriväylä syvennetään hankkeessa 12 metriin. Syvennetyn väylän tavoitteena on palvella paremmin metsä- ja kaivosteollisuuden kuljetuksia. 

Väylän syventämisurakassa on yhteensä 28 ruoppauskohdetta, joista 22 on valmistunut viime vuonna. Nyt tulevan kesän aikana ruoppaustyöt jatkuvat vielä kuudella ruoppauskoh-teella. 

”Meriväylän syventäminen näyttäisi valmistuvan etuajassa ja myös budjetissa pysytään,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta.

Lähes kaikki massoista on jo ruopattu ja loput työt keskittyvät korkeiden kohteiden poistoon sekä lohkareiden rikkomiseen. Hankkeeseen sisältyvät myös syventämiseen liittyvät läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Kesän aikana siirretään kelluvat turvalaitteet sekä asennetaan meriväylälle uusia poijuja ja viittoja. Ympäristöntarkkailu jatkuu tarkkailuohjelman mukaisesti veden laadun ja samentuman mittauksilla. 

Meriväylällä liikkuvat kuokkaruoppaaja Manu-Pekka ja kahmariruoppaaja Meri-Pekka. Lisäksi kalustoon kuuluu proomukalustoa, hinaajia, haraus- ja luotauskalustoa sekä miehistönkuljetusalus. Ajoksen edustalla ruoppaustöiden aikana liikkuvia vapaa-ajan veneilijöitä muistutetaan pitämään riittävä etäisyys ruoppausaluksiin.

Myös Kemin Satama Oy:n satama-altaan ruoppaus ja louhintatyöt ovat noin 90 prosenttisesti valmiit. Työt jatkuvat syyskuun loppuun asti ja pääosa töistä tehdään uuden ja vanhan laiturin väli-sellä alueella. 

”Ajoksen sataman laajennustyöt näyttäisivät valmistuvat sovitussa ajassa," sanoo hankkeen sataman tekninen päällikkö Jari Heikkilä Kemin Satama Oy:stä.

Satama-altaan työmaalla liikkuvat kuokkaruoppaajat Harald, Merikuokka ja Pete sekä hinaajien avustuksella proomukalustoa. Satama-altaan kohdalla veneväyläyllä liikkuessa tulee pitää riittävän alhaista nopeutta ja turvaetäisyyttä sekä ohittaa vesirakennuskalusto veneväylän länsipuolelta.

Hanke verkossa: https://vayla.fi/ajoksenvayla 

Lisätiedot: 

Väylävirasto, projektipäällikkö, Pasi Kivioja, p. 029 534 3602, [email protected]

Kemin Satama Oy, tekninen päällikkö, Jari Heikkilä, p. 040 545 6462, [email protected]


Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

Liitteet