Tieparin VT26 ja MT387 muodostaman liikennekäytävän toimenpidesuunnitelma, Luumäki, Lappeenranta, Miehikkälä, Virolahti, Hamina ja Kouvola

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii parhaillaan yhteistyössä hankealueen sidosryhmien kanssa toimenpidesuunnitelmaa tieparin VT26 ja MT387 muodostamasta liikennekäytävästä keväällä 2018 valmistuneen tieverkollisen selvityksen lähtökohtien ja hankkeelle asetettujen suunnitteluperusteiden mukaisesti.

Toimenpidesuunnitelma laaditaan vuoden 2019 aikana. Hyväksytty toimenpidesuunnitelma mahdollistaa tieparin osakohteiden yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun käynnistymisen aikaisintaan syksyllä 2020.

Hankkeen tulevat osakohteet eivät tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Tieparin hankekohteisiin sisältynyt ohituskaistapari VT26 Jokimäen ja Pahalamminmäen kohdalla on toteutettu Väyläviraston perusväylänpidon lisärahoituskohteena kesällä 2018.

 

Tieverkollinen selvitys VT26 ja MT387 palvelutasoista, rooleista ja kehittämisestä 2018 (pdf, 2838 kt)

 

Sivu päivitetty 13.02.2019