Hyppää sisältöön

Velho ymmärtää väyläomaisuuden elinkaaren

Julkaistu 19.2.2021

Väylävirasto on ottanut käyttöön väyläomaisuuden hallintaan keskittyvän Velho-tietojärjestelmän. Järjestelmä koostuu kahdesta osasta, Projektivelhosta ja Tievelhosta.

Kuvituskuva, jossa tietyömaa auringonlaskun aikaan.

Projektivelho toimii tietovarastona tie-, rata- ja vesiväylähankkeissa tuotettaville suunnitelma- ja toteuma-aineistoille, jotka tarkoittavat eri hankevaiheissa jatkohyödynnettävää digitaalista aineistoa kuten mm. suunnitelmat, ”näin-tehty” -piirustukset/tietomallit ja laatudokumentit.

Tievelho puolestaan on uusi tiestötietojen perusrekisteri valtion teille. Tiestötiedoilla tarkoitetaan rakenne-ja poikkileikkaustietoja, ominaisuustietoja ja liikennetietoja. Velhon visiona on ymmärtää väyläomaisuuden ja väylätiedon elinkaari ja mahdollistaa ajantasainen, laadukas ja oikea-aikainen tiedon hyödyntäminen sitä tarvitseville.

"Velho toimii jo nyt ja erityisesti jatkossa merkittävänä tiedon vastaanottajana ja jakelijana läpi väylien elinkaaren. Kaikkien väylämuotojen suunnitelma- ja toteutumatietoja sekä näiden lisäksi tiestötietoja Väyläviraston vastuulla olevista maanteistä, on hyödynnettävissä yhdestä paikasta mm. Väyläviraston projektipäälliköiden ja palveluntuottajien suunnittelijoiden, rakennuttajien ja konsulttien tarpeisiin", sanoo kehittämispäällikkö Jaana Kalliolaakso.

Kaikkien väylämuotojen projektitietoja sekä suunnitelma- ja toteumatietoja on lisätty ahkerasti Velhoon ja sitä myötä edistetty suunnitelmatietovarannon sisällön syntymistä ja prosessien digitalisointia. Keskitetty tietovarasto suunnitelma- ja toteumatiedolle tuo hyötyä laajasti kaikkiin väylätiedon elinkaaren vaiheisiin, kun tiedon määrä ajan myötä lisääntyy ja Velho otetaan toistuvaksi osaksi infrahankkeiden tiedonhallintaa. Velhon tietoja hyödynnetään jo nyt mm. yhteisrakentamisessa ja kun haetaan tiealueelle haettavia lupia kaapelien, johtojen ja putkien sijoittamiseksi.

Tievelhoon on tähän mennessä toteutettu standardeihin, ohjeistuksiin ja nimikkeistöihin tukeutuvat tietorakenteet, jotka tukevat osaltaan suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja käyttöä. Velhossa olevaa tiestötietoa voi hyödyntää jo tiestötietonäkymässä sekä latauspalvelussa.

Lisätietoja löydät Velho-allianssin sivuilta ja Velhon ohjesivuilta.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Miksi tarvitsemme tietoa väylistä?

Jarkko Toivola aloitti merenkulun johtavana asiantuntijana ja vesiliikennejohtajana

Vesiväylätietojen hallinta edistää turvallisuutta

Uusi radantarkastusvaunu Meeri kerää kattavasti tietoa ratojen kunnosta

Tieto on valtaa myös rautateillä

Paikkatietopalvelut ja avoimet rajapinnat käytettävissäsi