Yhteystiedot

Velho-allianssi

Velho-allianssi

 Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylävirasto, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

  • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
    • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
  • Tiestötietojen perusrekisteri
    • Uusi kansallinen tierekisteri

 

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, kaikkien hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Velhossa olevia hanketietoja julkaistaan Hankekartalla.

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Kokonaisuus on hyvin laaja ja tavoitteena on saada jatkossa pienissä paloissa uusia ominaisuuksia, toiminnallisuuksia sekä tietosisältöä käyttöön. Seuraavaksi tulossa on muun muassa monipuolisempi aineistonhallinta, ensimmäiset tiestötiedot katseltavaksi ja haettavaksi sekä tietomallien katselu.

 

Kaaviokuva Velhosta: suunnitelma- ja toteumatiedot, tiestötiedot ja toiminnallisuuksia.

Yhteystiedot

Lisää Velho-tietoa löydät näistä osoitteista:
https://vayla.fi/velho-allianssi - Velho-nettisivut
http://ohje.velho.vayla.fi/ - Velho-tukipalvelusivusto

Sähköpostilla voi lähestyä meitä näillä osoitteilla:
[email protected] – Velho-ohjelmistoon liittyvät tukipyynnöt, palautteet, kysymykset sekä käyttöoikeuspyynnöt
[email protected] – muut yleiset Velhoon liittyvät kysymykset ja palautteet

Jatkossa esim. kvartaali-info-kutsut, uutiskirjeet ja muuta yleistä Velho-infoa tulee Velho-jakelulistan kautta. Mukaan jakelulistalle voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]