Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Miksi tarvitsemme tietoa väylistä?

Julkaistu 19.2.2021

Tieto ja siihen perustuva päätöksenteko ovat Väyläviraston toiminnan perusta. Tie- ja rataverkosta sekä meriväylistä keräämämme tiedon avulla varmistetaan väylien laadukas kunnossapito, parantaminen ja kehittäminen, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Näitä tietoja tarjoamme myös avoimesti kansalaisten ja eri toimijoiden käyttöön. Erityisesti uusissa ja uusittavissa tietojärjestelmissä avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat yksi suunnittelun keskeinen lähtökohta.

Väyläviraston väylätiedonhallinnan visiossa vuodelle 2030 on linjattu väylätietojen kehittämisen suuntalinjat. Tavoitteena on entistä laajemmin ja tehokkaammin hyödyntää väylistä kerättävää tietoja ja edistää väylänpidon digitalisaatiota. Lisäksi Väyläviraston väyläverkon keskeisistä osista luodaan ns. digitaalinen kaksonen eli fyysisen väyläinfran digitaalinen ja virtuaalinen kopio. Digitaalinen kaksonen sisältää myös väylien kunto- ja ennustemallit.

Samanaikaisesti jatkuu väylänpidon prosessien digitalisointi. Digitaaliset prosessit mahdollistavat väylätietojen sekä väyläverkon digitaalisen mallin ja kaksosen mahdollisuuksien tehokkaan hyödyntämisen lopulta väylänpidon kaikissa toiminnoissa.

Jotta kerättyä tietoa voidaan aidosti käyttää sekä väylänpidossa että digitaalisen mallin ja kaksosen hyödyntämisessä, on ensiarvoisen tärkeää varmistaa tietojen kattavuus ja laatu. Lähivuosien keskeisiä haasteita onkin kehittää Väyläviraston tietojärjestelmiä ja tiedontuotantoprosesseja entistäkin laadukkaammiksi ja tehokkaammiksi - yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös

Jarkko Toivola aloitti merenkulun johtavana asiantuntijana ja vesiliikennejohtajana

Vesiväylätietojen hallinta edistää turvallisuutta

Uusi radantarkastusvaunu Meeri kerää kattavasti tietoa ratojen kunnosta

Tieto on valtaa myös rautateillä

Velho ymmärtää väyläomaisuuden elinkaaren

Paikkatietopalvelut ja avoimet rajapinnat käytettävissäsi