Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Millaisella väyläverkolla Suomessa liikutaan ja kuljetetaan vuonna 2022?

Julkaistu 29.10.2021

Valtioneuvosto hyväksyi huhtikuussa valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, joka on ensimmäinen pitkän aikavälin suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämiseksi maassamme. Liikenne12-suunnitelmalle on asetettu kolme tavoitetta: saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus. Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi suunnitelma linjaa vahvasti kehittämisrahoituksen kohdentamista, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Liikenne12-suunnitelman painoarvoa korostaa sen laaja poliittinen valmistelu parlamentaarisessa yhteistyössä sekä kaikkien puolueiden ja mukana olleiden poliitikkojen yhteisymmärrys sen tavoitteista, sisällöstä ja rahoitusraamista.

Investointiohjelma on osa Liikenne12-suunnitelman toimenpanoa

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman, joka on Väyläviraston näkemys rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelma konkretisoi väyläverkon osalta Liikenne12 -suunnitelman tavoitteet, linjaukset ja rahoituksen kohdentumisen.

Investointiohjelma perustuu Liikenne12-suunnitelmaan, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kokoamaan liikennejärjestelmän strategiseen tilannekuvaan sekä näissä tunnistettuihin tarpeisiin ja vaikutusten arvioinnista saatuun tietoon.

Ensimmäinen investointiohjelma tehdään vuosille 2022-29 ja se valmistuu marraskuussa 2021.

Maamme väyläverkolla on tunnistettu yli 10 miljardin euron kehittämistarpeet lähivuosien aikana. Liikenne12-suunnitelman kehittämisrahoituksen taso vastaa vain osin tähän tarpeeseen, sillä kaikkien väylämuotojen uusiin kehittämishankkeisiin on kohdennettu noin 2,5 miljardia euroa ja pienempiin parantamishankkeisiin noin 800 miljoonaa euroa kahdeksan vuoden aikana. Näin ollen investointiohjelman ulkopuolelle jää paljon hyviä ja tarpeellisia hankkeita. Tämän vahvistaa myös investointiohjelman luonnoksesta eri puolilta maata saamamme lausuntopalaute.

Liikenne- ja viestintäministeriö totesi ensimmäisessä Liikenne12-suunnitelman toimenpiteiden etenemistä seuraavassa raportissaan lokakuun puolivälissä, että suunnitelman toimenpiteiden toteuttamisessa keskeinen haaste on, etteivät keväällä 2021 päätetty julkisen talouden suunnitelma ja vuoden 2022 talousarvioehdotus sisällä suunnitelman mukaisia määrärahoja suunnitelman toimeenpanoon. Tästä syystä mm. uusien väyläverkon kehittämishankkeiden käynnistäminen näyttää vuonna 2022 hyvin haastavalta.

Kari Wihlman
Väyläviraston pääjohtaja

Lue myös:

Liikenneväylien rahoitus näyttää valoisammalta kuin 2010-luvulla – silti korjausvelka kasvaa

Liikenne 12 -suunnitelman toteuttaminen käyntiin

Hankkeita alkaa – toisia valmistuu

Uuden jäänmurtajan suunnittelu etenee