Hyppää sisältöön

Pääjohtaja Wihlman: Millaisella väyläverkolla liikut ja kuljetat vuonna 2024?

Julkaistu 27.10.2023

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2024 esitetään valtion tie- ja rataverkolle sekä vesiväylille noin kaksi miljardia euroa. Tästä valtaosa eli 1,535 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon. Perusväylänpidolla turvataan väyläverkon päivittäinen liikennöinti ja siihen kuuluvan väylien päivittäisen hoidon lisäksi erilaiset korjaustoimenpiteet, liikenteenohjauksen palvelut ja pienimuotoiset parantamisinvestoinnit, kirjoittaa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Perusväylänpidon rahoitus on ollut pitkään tarpeisiin nähden niukka, mikä on johtanut väyläverkon korjausvelan kasvuun. Lisäksi väylien kunnossapidon ja rakentamisen kustannustason merkittävä nousu on heikentänyt rahoituksen ostovoimaa merkittävästi vuodesta 2021 lähtien. Tie- ja rataverkon sekä vesiväylien korjausvelka on tällä hetkellä yhteensä neljä miljardia euroa.

Kustannustason noususta johtuen perusväylänpidon rahoituskehys on vuonna 2024 edelleen niukka, joten joudumme väylänpidossa priorisoimaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden, liikenneturvallisuuden ja vilkasliikenteisen sekä elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunnon.

Tiestön korjausvelan kasvu pystytään ensi vuoden osalta taittamaan, sillä hallitusohjelmassa korjausvelan vähentämiseen kohdennetusta 520 miljoonasta eurosta on ensi vuodelle osoitettu 250 miljoonan euroa. Tämä tärkeä lisäpanostus tulee näkymään eri puolilla maata. Ensi vuonna tavoitteenamme on 4 000 kilometrin päällystysohjelma, joka kohdentuu sekä pääverkolle että erityisesti alueellisesti merkittävien asutuskeskusten välisille ja elinkeinoelämän kannalta merkittäville vilkkaammille seudullisille maanteille. Väylien kehittämiseen kohdennetaan ensi vuonna 332 miljoonaa euroa ja ylläpitovaiheessa oleville elinkaarihankkeille 104 miljoonaa euroa.

Osana hallitusohjelman määräaikaista investointiohjelmaa hallitus esittää käynnistettäväksi kahdeksan uutta väyläverkon kehittämishanketta, joista kolme on suunnitteluhankkeita. Lisäksi yhden kehittämishankkeen laajuutta kasvatetaan valtuuden korotuksella. Lisäksi vuoden 2023 toisessa lisätalousarvioesityksessä esitetään valtuuksien korotuksia 11 aiemmin päätetylle kehittämishankkeelle. Valtuuden korotukset ovat yhteensä 125 miljoonaa euroa, ja johtuvat pääosin kustannustason noususta, mutta myös suunnitelmien täsmentymisestä hankkeiden toteutuksen aikana.

Vuoden 2023 toisessa lisätalousarvioesityksessä seitsemälle uudelle kohteelle esitetään yhteensä noin 74 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Näille hankkeille on haettu myös Euroopan unionin sotilaallisen liikkuvuuden tukea yhteensä yli 34 miljoonaa euroa.

Väyläverkon rahoitusta käsiteltiin myös Väyläviraston perinteisessä "Millaisella väyläverkolla liikut ja kuljetat - budjetti ja toimenpiteet​" -tilaisuudessa 27.10. Tilaisuuden aineisto löytyy nettisivuiltamme.

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kari Wihlman
pääjohtaja, Väylävirasto

Lue myös muut lokakuun uutiskirjeen jutut:

Puukuljetusten reittitiedoista apua kunnossapidon resurssien kohdentamiseen vähäliikenteisellä tieverkolla

Kuudesluokkaisen tarkkasilmäinen turvallisuushavainto kertoo kansalaistestauksen tarpeellisuudesta

Ratatöiden ajoitus on neuvottelua

Seitsemän kysymystä ja vastausta Liikenteen asiakaspalvelusta