Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke: Pitkäkallion uusi raiteenvaihtopaikka on otettu käyttöön

Julkaistu 28.08.2020

Pitkäkalliossa Kouvolassa otettiin 23.8. käyttöön uusi raiteenvaihtopaikka. Pitkäkallion liikennepaikan neljä uutta vaihdetta lisää rataosan kapasiteettia ja mahdollistaa puolenvaihdon liikennepaikalla.

Uusi raiteenvaihtopaikka mahdollistaa lisäksi paremmin ratatyöt välillä Ojamaa – Pitkäkallio ja Pitkäkallio – Inkeroinen.

- Työnteko helpottuu, kun junaliikenne voidaan ohjata rinnakkaiselta raiteelta toiselle. Tämä pitää raideliikenteen sujuvana ja helpottaa myös hankkeen toteuttamista. Myllykoskella on myös otettu käyttöön elokuun puolessavälissä tilapäinen asetinlaite, kertoo hankkeen turvalaitteiden projektipäällikkö Tommi Mäkelä hankkeen rakennuttajakonsultti Rejlers Oy:stä.

Käyttöönotettu uusi raiteenvaihtopaikka muodostaa uuden välisuojastuspisteen, jonka ansiosta junia voidaan paremmin ajattaa peräkkäin. Aiempi 17 kilometrin mittainen suojaväli puolittuu nyt. Junatiheys paranee kahdesta junasta jopa viiteen junaan.

Suojastettu rataosatarkoittaa rataosaa, jonka liikennepaikkavälit on jaettu useampaan suojastusväliin. Liikenteenohjausjärjestelmä valvoo suojastusvälien vapaanaoloa. Yhdellä suojastusvälillä voi olla vain yksi juna kerrallaan. Suojastus mahdollistaa useamman junan kulkemisen peräkkäin liikennepaikkojen välillä.

 

Lisätietoja:

Miia Kari, projektipäällikkö, Väylävirasto, 0295 34 3111, [email protected]

Sakari Nieminen, projektipäällikkö, Väylävirasto, 029 534 3825, [email protected]

 

Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina

Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata

 

Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen käynnistyy 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.