Hyppää sisältöön

Inframalleihin liittyvät päättötyöt

Tälle sivulle on listattu Väylävirastolle tehdyt päättötyöt, jotka liittyvät tietomallintamiseen.

Päättötyölistaus

Aihe: Tiehankkeen toteumamallin laadinta ja käyttö
Tekijä: Antti Partanen
Koulu: Aalto-yliopisto
Julkaisu:

 

Aihe: Tietomallien hyödyntäminen tien yleissuunnittelussa
Tekijä: Annukka Kylmälä
Koulu: Aalto-yliopisto
Julkaisu: Tietomallin hyödyntäminen tien yleissuunnittelussa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 3/2015). Diplomityö:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14110

 

Aihe: Tiesuunnitelman mallipohjainen tarkastus ja hyväksyntä
Tekijä: Maija Carlstedt
Koulu: Aalto-yliopisto

Julkaisu: Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 28/2015)

Aihe: Tietomallien yhteensovittaminen infrahankkeissa (Taitorakenteiden yhdistäminen muuhun)
Tekijä: Teemu Järveläinen
Koulu: Metropolia
Julkaisu: Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä, 26/2014). Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/72688/Tietomallien_yhteensovittaminen_siltahankkeessa.pdf?sequence=1

Aihe: Erillisnimikkeistöjen yhdistäminen siltojen tietomallinnukseen
Tekijä: Niko Rimpiläinen
Koulu: Oulun yliopisto
Julkaisu: http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201405291588.pdf

Aihe: Kansainvälinen selvitys tietomallipohjaisten suunnitelmien tarkistamisesta sillanrakennusalalla
Tekijä: Juha Noeskoski

Aihe: Sillan laatuaineiston integrointi tietomalliin
Tekijä: Olli Sihvola
Koulu: Aalto-yliopisto
Julkaisu: http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/14255917D9732BF3E050B40A1B013EFC

Aihe: BIM based on-site surveying -
utilization of InfraModel3-models in on-site surveying
Tekijä: Rahul Arora
Koulu: TTY

Julkaisu: BIM based on-site surveying - Utilization of InfraModel3-models in on-site surveying (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 45/2015)

Aihe: Kallionpinnan mallintamisen luotettavuuden analysointi porakonekairausten määrän ja laadun perusteella
Tekijä: Kimmo Tanttu
Koulu: Aalto-yliopisto
Julkaisu: Kallionpintamallin luotettavuuden analysointi porakonekairausten määrän ja laadun perusteella (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2015)

Aihe ja julkaisu: 3D-laserkeilausaineiston hyödyntäminen inframallintamisen yhteydessä ja sen lopputuotteen laadun varmistaminen (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 58/2015)
Tekijä: Janne Pekkala
Koulu: TTY

Aihe ja julkaisu: Infra-alan tietomallien laatutavoitteet ja hyväksymiskriteerit (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 57/2015)
Tekijä: Sami Puuperä
Koulu: TTY

Aihe ja julkaisu: Mallipohjaisen hankkeen lähtöaineisto (Opinnäytetyö 1/2016)
Tekijä: Anna Partiainen
Koulu: Turun AMK

Aihe ja julkaisu: Developing design process management in BIM based project involving infrastructure and construction engineering (Opinnäytetyö 4/2016)
Tekijä: Pietari Pellinen
Koulu: Aalto yliopisto