Mikä on tietomalli?

Tietomallilla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevan rakennelman 3-ulotteista esittämistä ominaisuustietoineen. Ideaalitilanteessa yhden mallin avulla pyritään hallinnoimaan rakennelman elinkaarta aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpidon kautta purkamiseen.

Miksi Liikennevirasto haluaa siirtyä tietomallintamiseen?

Tietomallintaminen parantaa hankkeen sisäistä tiedon siirtoa aina suunnittelusta hallintaan. Puutteellisen tiedon siirron on todettu olevan rakennushankkeissa suurin yksittäinen syy hukan syntymiseen. Lisäksi menetelmällä saavutetaan säästöjä mm. materiaalimenekeissä. Modernit tietotekniset menetelmät hankinnassa mahdollistavat ko. sovellusten käytön myöhemmin omaisuudenhallinnassa.

Liikenneviraston aktiivinen rooli tietomallinnuksen käytössä vauhdittaa alan sovelluskehitystä ja nopeuttaa uusien menetelmien hyödyntämistä.

Mitä infran tietomallintaminen tarkoittaa käytännössä?

Infran tietomallintaminen on hieman vaikeammin määriteltävä kokonaisuus talonrakentamisen malleihin verrattuna. Helpoiten kokonaisuudesta on irrotettavissa esimerkiksi taitorakenteiden (sillat, meluesteet, yms.) erilliset tietomallit, joista voidaan käyttää termiä taitorakennepaikan tietomalli. Koko väyläverkoston kattavaan yhteen tietomalliin on vielä hyvin pitkä matka. Määritykset infran ylläpitovaiheen tietomallin vaatimuksista ovat kesken.

Tällä hetkellä mallintamisen hyödyntäminen keskittyy suunnitteluun ja toteutukseen. Ylläpidon käytännön sovelluksia on olemassa hyvin vähän.

Sivu päivitetty 26.04.2016