Hyppää sisältöön

Mikä on tietomalli?

Tietomallilla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevan rakennelman 3-ulotteista esittämistä ominaisuustietoineen. Ideaalitilanteessa yhden mallin avulla pyritään hallinnoimaan rakennelman elinkaarta aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpidon kautta purkamiseen.

Miksi Väylävirasto on sitoutunut tietomallintamiseen?

Tietomallintaminen parantaa hankkeen sisäistä tiedon siirtoa aina suunnittelusta hallintaan. Puutteellisen tiedon siirron on todettu olevan rakennushankkeissa suurin yksittäinen syy hukan syntymiseen. Lisäksi menetelmällä saavutetaan säästöjä mm. materiaalimenekeissä. Modernit tietotekniset menetelmät hankinnassa mahdollistavat ko. sovellusten käytön myöhemmin omaisuudenhallinnassa.

Väyläviraston aktiivinen rooli tietomallinnuksen käytössä vauhdittaa alan sovelluskehitystä ja nopeuttaa uusien menetelmien hyödyntämistä.

Mitä infran tietomallintaminen tarkoittaa käytännössä?

Infran tietomallintaminen tarkoittaa yleisten avointen formaattien hyödyntämistä aina kun mahdollista (Inframodel, IFC). Se tarkoittaa myös digitaalisen tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä järjestelmäriippumattomasti. Väylävirasto on julkaissut inframalliohjeistuksen, jossa aihetta käsitellään tarkemmin.