Tietomallinnuksen ohjeistus

Näille sivuille on koottu Liikenneviraston nykyinen tietomalleihin liittyvä ohjeistus ja ohjeluonnokset. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja normit on esitetty myös Liikenneviraston ohjeluettelossa.

Mallinnustyössä noudatetaan seuraavia ohjeita.  Ohjeet löytyvät Liikenneviraston ohjeluettelosta.

Alla on työkaluja Inframallien hallintaan: Tie- ja ratahankkeiden inframalliohjeen liitteet 1-5, alkuperäisinä tiedostoformaatteina. Inframalliohjeen liite pdf:n versiot ovat virallisia ja määrääviä. Tilaaja ei vastaa ao tiedostojen käytön aikana tulevista virheistä.

Noudatettavat yleiset ohjeet:
 

Noudatettavat ohjeet sarjasta ” Yleiset inframallivaatimukset YIV”  (osat 1-12):

 • osa 1: Tietomallipohjainen hanke
 • osa 2: Yleiset mallinnusvaatimukset
 • osa 3: Lähtötiedot
 • osa 4: Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa
 • osat 5: Rakennemallit; 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet, 5.2 Maarakennustöiden toteutusmallin (koneohjausmalli) laadintaohje, 5.3 Maarakennustöiden toteumamallin laadintaohje
 • osa 6: Rakennemallit; 6.1 Järjestelmät
 • osa 7: Rakennemallit; 7.1 Rakennustekniset rakennusosat
 • osa 8: Inframallin laadunvarmistus
 • osa 9: Määrälaskenta, kustannusarviot
 • osa 10: Havainnollistaminen
 • osa 11: Infran hallinta; 11.1 inframallinnus päällysteiden korjaamisessa
 • osa 12: Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa; 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä

 "YIV" sarjan osat löytyvät infrabim sivuilta: http://www.infrabim.fi/yiv2015-lausunnolla/

Liikennevirasto on mukana YIV-ohjetyön kehityksessä

 

Sivu päivitetty 15.05.2019