Hyppää sisältöön

Inframallinnuksen ohjeistus

Näille sivuille on koottu Väyläviraston nykyinen inframalleihin liittyvä ohjeistus ja ohjeluonnokset. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja normit on esitetty myös Väyläviraston ohjeluettelossa.

Hankkeen tiedonhallintaa ja tietomallintamista ohjaavat alla olevat ohjeet, joiden pätevyysjärjestys ristiriitatilanteissa on alla mainittu järjestys. Mikäli jossain alempana ohjeessa on tehty tarkennus tai lisäyksiä ylempänä olevaan ohjeistukseen, joka ei ole ristiriidassa ylemmän ohjeen kanssa, on sen osalta alempi ohje voimassa. Ohjeet löytyvät Väyläviraston ohjeluettelosta.

Väyläviraston ohjeet:

Alan yleiset ohjeet:

Väylävirasto on mukana YIV-ohjetyön kehityksessä.

Dokumenttipohjia

Alla on työkaluja Inframallien hallintaan: Tie- ja ratahankkeiden inframalliohjeen liitteet 1-5, alkuperäisinä tiedostoformaatteina. Inframalliohjeen liite pdf:n versiot ovat virallisia ja määrääviä. Tilaaja ei vastaa ao tiedostojen käytön aikana tulevista virheistä.

Väylä virasto ja isot tilaajat ovat vaatineet Inframodel 4 -tiedonsiirtoformaatin käyttöä tiedonsiirtoformaattina uusissa hankkeissaan 1.2.2018 alkaen. Linkissä uutinen aiheesta: https://buildingsmart.fi/inframodel4-kayttoon-1-2-2018/
 

Väyläviraston objektikirjasto (julkaistu 28.10.2020)

Väylävirasto julkaisee objektikirjastoa alan toimijoiden käyttöön. Kirjastoon on koottu tällä hetkellä vain ratoihin liittyviä sähkörata- ja turvalaiteobjekteja. Objektikirjasto on vapaasti alan toimijoiden käytössä ja sitä on tarkoitus laajentaa. Objektikirjaston käyttö on palveluntuottajan vastuulla eikä Väylävirasto vastaa objektien edelleen käytöstä.

Linkki objektikirjastoon: https://vayla.sharefile.eu/d-sd933d61477240999