Hyppää sisältöön

Inframallinnuksen ohjeistus

Näille sivuille on koottu Väyläviraston nykyinen inframalleihin liittyvä ohjeistus ja ohjeluonnokset. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja normit on esitetty myös Väyläviraston ohjeluettelossa.

Hankkeen tiedonhallintaa ja tietomallintamista ohjaavat alla olevat ohjeet, joiden pätevyysjärjestys ristiriitatilanteissa on alla mainittu järjestys. Mikäli jossain alempana ohjeessa on tehty tarkennus tai lisäyksiä ylempänä olevaan ohjeistukseen, joka ei ole ristiriidassa ylemmän ohjeen kanssa, on sen osalta alempi ohje voimassa. Ohjeet löytyvät Väyläviraston ohjeluettelosta.

Väyläviraston ohjeet:

Alan yleiset ohjeet:

Väylävirasto on mukana YIV-ohjetyön kehityksessä.

HUOM!!!! Väyläviraston inframallivaatimukset 32/2022 on korvannut 1.12.2022 alkaen ohjeet: Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje (12/2017) ja koekäytössä olleen Vesiväylien inframalliohje (9/2020). Siltojen inframalliohje (41/2022) korvaa 1.1.2023 alkaen ohjeen: Siltojen tietomalliohje (6/2014).  

16.12.2022 ja 5.1.2023 pidetyn Väyläviraston inframallivaatimukset 32/2022 -infotilaisuuden esittelykalvot löytyvät täältä - kertoo lyhyesti mitä uusi ohje on!

Ohjeen Väyläviraston Inframallivaatimukset (32/2022) liitteet:

Liite 1 Hankkeen tiedonhallinnan vastuumatriisi
Liite 2 Luovutusaineistot hankevaiheittain
Liite 3 Tarkennuksia Väylävirastolle luovutettavan inframalliaineiston
sisältöön

Liite 4 Täydennysehdotus ratanimikkeistöön
Liite 5 Tarkennuksia vesiväylähankkeiden lähtötietoaineistoon ja
nimeämisiin

Tiedonsiirtoformaatti
 
Väylä virasto ja isot tilaajat ovat vaatineet Inframodel 4 -tiedonsiirtoformaatin käyttöä tiedonsiirtoformaattina uusissa hankkeissaan 1.2.2018 alkaen. Linkissä uutinen aiheesta: https://buildingsmart.fi/inframodel4-kayttoon-1-2-2018/
 

Väyläviraston objektikirjasto (julkaistu 28.10.2020)

Väylävirasto julkaisee objektikirjastoa alan toimijoiden käyttöön. Kirjastoon on koottu tällä hetkellä vain ratoihin liittyviä sähkörata- ja turvalaiteobjekteja. Objektikirjasto on vapaasti alan toimijoiden käytössä ja sitä on tarkoitus laajentaa. Objektikirjaston käyttö on palveluntuottajan vastuulla eikä Väylävirasto vastaa objektien edelleen käytöstä.

Linkki objektikirjastoon: https://vayla.sharefile.eu/d-sd933d61477240999