Tietomallinnuksen ohjeistus

Näille sivuille on koottu Väyläviraston nykyinen tietomalleihin liittyvä ohjeistus ja ohjeluonnokset. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja normit on esitetty myös Väyläviraston ohjeluettelossa.

Mallinnustyössä noudatetaan seuraavia ohjeita.  Ohjeet löytyvät Väyläviraston ohjeluettelosta.

Alla on työkaluja Inframallien hallintaan: Tie- ja ratahankkeiden inframalliohjeen liitteet 1-5, alkuperäisinä tiedostoformaatteina. Inframalliohjeen liite pdf:n versiot ovat virallisia ja määrääviä. Tilaaja ei vastaa ao tiedostojen käytön aikana tulevista virheistä.

Väylä virasto ja isot tilaajat ovat vaatineet Inframodel 4 -tiedonsiirtoformaatin käyttöä tiedonsiirtoformaattina uusissa hankkeissaan 1.2.2018 alkaen. Linkissä uutinen aiheesta: https://buildingsmart.fi/inframodel4-kayttoon-1-2-2018/
 
Huom! Vuoden 2019 aikana Väylä virasto kehittää Projektitiedonhallinnan ohjeistustaan. Siitä lisää työn edetessä.
 
Noudatettavat alan yleiset ohjeet:
 

Noudatettavat ohjeet sarjasta ” Yleiset inframallivaatimukset YIV 2019”  (Luvut 1-4):

  • osa 1: Yleinen osa
  • osa 2: Lähtötietoaineisto
  • osa 3: Suunnittelu
  • osa 4: Rakentaminen

 "YIV 2019" löytyy infrabim sivuilta: https://buildingsmart.fi/yiv_paivitys_on_valmis/ Linkin alta takaa löytyvät seuraavat hyödynnettävät dokumentit (linkit myös alla):

Väylävirasto on mukana YIV-ohjetyön kehityksessä.