Hyppää sisältöön

Kaikki kerätään! Liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden tiedot tallennetaan Digiroadiin

Julkaistu 10.1.2020

Tieliikennelain päivittäminen tuo mukanaan velvollisuuden kerätä koko Suomen tieverkon liikenteenohjauslaitteiden aineistot Väylän ylläpitämään Digiroadiin.

Kuvassa on tekstiä, jolla Digiroad-seminaarin osallistujat kuvasivat hämmentyneitä ajatuksiaan tulevasta tieliikennelaista.
Kuva: kooste tunteista, joita uusi tieliikennelaki on herättänyt Digiroad-seminaarin osallistujissa.

Mistä kyse?

Uusi tieliikennelaki (729/2018) astuu voimaan kuluvan vuoden kesäkuussa. Uuden lain myötä tienpitäjillä on velvoite toimittaa tietoja liikenteenohjauslaitteista, kuten liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista Väylän Digiroad-järjestelmään. Tämä velvoite koskee myös Väylää ja Ely-keskuksia valtion omistamien teiden ylläpitäjinä. 

Lain tavoite on kunnianhimoinen: tuottaa kattava ja ajantasainen liikenteenohjauslaitteiden aineisto, jonka avulla aidosti mahdollistetaan tiedolla johtaminen ja liikenteen palveluiden kehitys. 

"Digiroad tulee siis toimimaan kaiken liikennemerkki-, ajoratamaalaus- ja liikennevalotiedon varastona, ja välittämään tietoja sujuvasti muiden aineistojen ja järjestelmien käyttöön. Toisaalta se tulee palvelemaan myös suoraan mm. pieniä kuntia ja mahdollistamaan tietojen suoran hyödyntämisen avoimen datan ja rajapintapalveluiden kautta", kertoo kehittämispäällikkö Matti Pesu Väylästä.

Mitä tehty?

"Digiroadissa on valmistauduttu asiaan jo reilun vuoden ajan suunnittelemalla tietojen tuottamiseen vaadittavia prosesseja ja järjestelmiä. Tekemisessä on keskitytty paljon kuntien katuverkolta kerättäviin tietoihin, sillä kuntien sitouttaminen uusien tietojen tuottamiseen on eräs kokonaisuuden haastavimpia asioita", Pesu sanoo. 

Kuntien herättelemiseksi lakimuutokseen järjestettiin marraskuussa Kuntaseminaari, missä liikenteenohjauslaitetietojen tuottamista käsiteltiin laajasti monelta kantilta. Seminaariosallistujien tuntemuksia tieliikennelain muutokseen luodattiin pikaotannalla ja esiin nousi muun muassa epävarmuus ja sekavuus, mutta toisaalta myös lain tarpeellisuus.

"Tapahtumassa saatiin toivottavasti pahinta epävarmuutta hälvennettyä, puhujina kun oli kattava otanta toimijoita liikennemerkki-urakoitsijasta infran hallintajärjestelmien kehittäjän sekä ministeriön virkamiehen kautta globaalin navikarttavalmistajan edustajaan", Pesu jatkaa.

Voit lukea lisää seminaarista ja katsastaa videotallenteen Digiroadin sivuilta.

Miten jatketaan?

Kevään aikana työ jatkuu yhä enemmän myös valtion omistamien liikenteenohjauslaitetietojen keruun suunnittelulla. Tässä työssä tulemme keskittymään mm. Velho-tietojärjestelmään (uusi Tiestötietojärjestelmä), Harja-järjestelmän prosesseihin (teiden kunnossapidon seurantajärjestelmä) ja tienpidon urakoinnin toimintoihin.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Matti Pesu, p. 029 534 3538, [email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.