Velho-allianssi

Velho-hankkeen lähtökohtana ovat olleet kaksi pääkokonaisuutta, tiestötietojärjestelmä (nykyinen tierekisteri) ja suunnitelma- ja toteumatietovarasto. Nämä pääkokonaisuudet haluttiin yhdistää yhdeksi toteutettavaksi kokonaisuudeksi, koska niillä nähtiin paljon synergiaetuja sekä toiminnalliselta, että teknisen toteutuksen kannalta. Kokonaisuutena ne tulevat muodostamaan rungon Liikenneviraston väyläverkkojen tiedonhallinnassa.

Väylien elinkaaren eri vaiheet digitalisoituvat - esimerkkeinä tietomallipohjainen väyläsuunnittelu, rakentamisen koneohjaus ja toteumatietojen keräys. Samoin väyliin liittyviä kuntotietoja pystytään tuottamaan yhä monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin. Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet omaisuudenhallinnan tehostamisessa ovat merkittävät. Jotta kaikki tämä eri osa-alueilla tapahtuva kehitys saataisiin kohdentumaan aidosti omaisuudenhallintaa tukevaksi, tarvitaan kokonaisuus joka hallitsee ja ymmärtää koko tiestötietojen elinkaaren.

 

Tammikuun 2019 tiedotteet hankkeesta:

https://vayla.fi/-/tiestotietojarjestelma-uudistuu-korvaten-vanhan-tierekisterin#.XEl8shFlI2w

https://vayla.fi/-/suuri-jarjestelmahanke-allianssimallilla-kylla-vain-tiedonhallinnan-kehitystyohon-uusia-tuulia#.XEmfRVwzaUk

 

Lisää hankkeen etenemisestä löydät Ajankohtaista-sivulta.

Sivu päivitetty 05.02.2019