Hyppää sisältöön

Digiroad-kuntaseminaarissa tehtiin yleisöennätys

Julkaistu 11.12.2019

Väylän kuntaseminaari pidettiin 27.11 Pasilassa. Digiroad-seminaarien yleisöennätyksen tehnyt seminaari tarjosi työkaluja tieliikennelakiin valmistautumiseen sekä muutokseen suhtautumiseen.

Laura Vilkkonen lavalla kuntaseminaarissa.
Vaikka dataa olisi paljon sen täytyy täyttää tietyt standardit, jotta sitä voidaan hyödyntää tulevaisuuden mahdollistajana.

Väylän 27.11. järjestelmässä kuntaseminaarissa paneuduttiin kesällä 2020 voimaan astuvaan tieliikennelakiin sekä lain mukanaan tuomiin velvollisuuksiin. Seminaari tarjosi kunnille työkaluja muutokseen valmistautumiseen ja toi esiin muutoksen mahdollisuuksia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Seminaaria seurasi paikan päällä ja linjoja pitkin yhteensä noin satapäinen yleisö, mikä rikkoo selkeästi aiempien Digiroad-aiheisten seminaarien yleisöennätykset.

-Suuri osallistumisaktiivisuus kertoo, että kyseessä on kunnille ja muille Digiroadin ympärillä toimiville organisaatioille tärkeä aihe. Olemme kiitollisia kaikille tilaisuuteen ja keskusteluun osallistuneille. Valmistautuminen ensi kesää varten toki jatkuu edelleen, tilaisuuden juontajana toiminut Digiroad-järjestelmävastaava Matti Pesu kiittelee.

Tieliikennelaki herättää varsin erilaisia tunteita. Seminaariosallistujien tuntemuksia tieliikennelakiin luodattiin pikaotannalla, ja esiin nousikin mm. epävarmuus ja sekavuus, mutta toisaalta myös lain tarpeellisuus.

Tieliikennelaki-fiiliksiä kuvaavia sanoja

Uutta kohti Digiroad-operaattorin avulla

Seminaariin oli saatu vakuuttava joukko erilaisia alansa asiantuntijoita, jotka toivat esiin erilaisia näkemyksiä Digiroadiin liittyen. Digiroad-operoinnin Meri Lindholm esitteli aloituspuheenvuorossaan tieliikennelain konkreettisia vaikutuksia aineiston toimitukseen sekä lain tavoitetiloja. Lindholm korosti, että kunnilla on mahdollisuus toteuttaa itselleen sopivilla prosesseilla ja työkaluilla, ja että lain tavoitetila on mahdollista täyttää hyvin vaivattomasti.

Kuntien vapauden lisäksi Lindholm muistutti, että operaattori tarjoaa koulutusta ja apua muutokseen. Keväällä luvassa on joukko erilaisia tietoiskuja, joissa uudet tieliikennelain aiheuttamat muutokset aineiston toimittamiseen esitellään helposti sulateltavissa paloissa.

Lindholm toi myös esille tulevia uudistuksia Digiroadiin. Yksi uudistuksista on kuntarajapinnan, jonka kautta katurekisteritoimijat voivat kytkeä järjestelmänsä Digiroadiin, ja sitä kautta helpottaa ketterien tietovirtojen syntymistä. Lindholm myös paljasti, että ensimmäiset kuntakokeilut ovat kuntarekisterin osalta jo käynnissä.

Dialogi ja yhteistyö avaimena muutokseen

Kuntien valmiustaso tieliikennelakiin vaihtelee. Niin ikään Digiroad-operaattoritiimissä toimivan Siiri Fagerlundin puheenvuorossa keskityttiin vaihtelua selittäviin tekijöihin, annettiin ehdotuksia ensiaskeleiksi muutokseen valmistautumiseen sekä tuotiin esiin kokemusesimerkkejä. Fagerlund painotti puheenvuorossaan, että yhteistyö ja tiedonvaihto kuntien sekä eri sidosryhmien välillä ovat avainasemassa muutoksen toteutumiseksi.

Leo Mäkelä Normiopasteelta puolestaan keskittyi tuomaan urakoitsijan näkökulmaa ylläpitoon. Mäkelän edustamalla Normiopasteella on jo huomattava määrä kunta-asiakkaita. Mäkelä kertoi, että Normiopaste tuottaa omaisuudenhallintaan liittyvää dataa 10 senttimetrin tarkkuudella. Tästä he pystyvät generoimaan luotettavaa ja Digiroad-yhteensopivaa dataa.

Normiopasteen asiantunteva Leo Mäkelä esiintymässä kuntaseminaarissa

Paikkatieto kaupunkien kehityksen mahdollistajana

Tilaisuuden pääpuhuja, Liikenne- ja viestintäministeriön Laura Vilkkonen, avasi tulevan lain tahtotilaa nostamalla esiin kehityssuuntia, jotka ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös tulevan lakimuutoksen taustalla.

Vilkkonen muistutti, yhteiskunnan muutos kohti digitalisaatiota on väistämätöntä. Siksi kuntien näkökulmasta tulevaisuuteen valmistautuminen ei voi onnistua välttelemällä väistämätöntä.  

Vilkkonen myös korosti puheenvuorossaan datan laadun tärkeyttä – vaikka dataa olisi paljon sen täytyy täyttää tietyt standardit, jotta sitä voidaan hyödyntää tulevaisuuden mahdollistajana.

TomTomin Tom Jensen pitämässä puheenvuoroaan seminaarissa.

Aina Tanskasta asti seminaariin saapui myös Tom Jensen TomTomilta. Jensen kiteytti puheenvuorossaan, että paikkatieto ei vain mahdollista liikenteen vallankumousta, vaan se luo tulevaisuuden kaupunkeja ja toimii kaupungeissa paremman infrastruktuurin, parempien palveluiden sekä älykkäämmän päätöksenteon mahdollistajana.

Tietojärjestelmät ovat vain osa infraomaisuuden hallintaa

Infraomaisuuden hallinta on mennyt kunnissa viime vuosina paljon eteenpäin. Fagerlund kertoi puheenvuorossaan, että noin puolessa kunnista tiestötietoja löytyy kokonaan tai osittain sähköisessä muodossa.

Sitowisen Erno Puupposen puheenvuorossa heräteltiinkin kuntia infraomaisuuden hallinnan etuihin. Puupponen kertoi, että osassa kunnissa infraomaisuuden hallintaan liittyvä tieto on hajautettu papereista, dokumenteista ja yksittäisistä ihmisistä muodostuviksi kokonaisuuksiksi, joka ei palvelee kuntien edistymistä ja kehittymistä.

Vaikka järjestelmällinen ja huolellinen infraomaisuuden hallinta auttaa kuntia katsomaan varmemmin tulevaisuuteen, Puupponen myös huomautti, että itse tietojärjestelmät ovat infraomaisuuden hallinnan laajasta kokonaisuudesta vain pieni osa.

Varmoin askelein kohti tieliikennelakia

Tulevan kevään aikana valmistautuminen kohti tieliikennelakia tulee jatkumaan sekä Digiroad-järjestelmän että kuntien ja eri organisaatioiden keskuudessa. Matti Pesu korostikin seminaarin päätteeksi, että tieliikennelain voimaan astuminen on toistaiseksi vain päivämäärä. Nyt käynnissä onkin valmistelu- ja määrittelyvaihe, joka muotoutuu lain määräyksen selkiytyessä.

Tällä hetkellä käynnissä on lakiin liittyvän ohjeen tuotanto, johon tarvitaan erityisesti panosta kunnilta kommenttien ja ideoinnin kautta. Työn alla on myös eri toimijoiden prosessien ja toimintojen kartoitus, jotta on mahdollista rakentaa kaikkia osapuolia hyödyntävät tietoprosessit.

Pesu korosti tietojen hyödyntämisen potentiaalien tärkeyden tunnistamista osana valmistautumisprosessia.

-Lain tahtotila on tärkeä muistaa työnteon taustalla. Käskyn sijaan lakiin on parempi suhtautua positiivisena prosessina, hän muistuttaa.

Väylä tukee kuntia esimerkiksi Digiroad-operaattorien tarjoaman koulutuksen kautta, ja myös muita konkreettisia mahdollisuuksia kuntien tukemiseen tietojen tuotannossa suunnitellaan parhaillaan.

Materiaalit:

Seminaaritallenne (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=dGJlZ1f5gwc

Q&A-koonti seminaarin Mentimeterissä esitettyihin kysymyksiin (linkki).

Esiintyjien aineistot:

Tieliikennelaki ja Digiroad kunnille - miten tavoitetilaan päästään yhdessä? & Oletteko valmiita? Kuntien valmiustaso tieliikennelakiin - Meri Lindholm & Siiri Fagerlund, Digiroad-operointi (linkki)

Digiroad toteuttajan näkökulmasta - Leo Mäkelä, Normiopaste (linkki)

Tiedolla johtaminen ja liikennepalveluiden kehitys - Laura Vilkkonen, Liikenne- ja viestintäministeriö (linkki)

Location Content for the Moving World - Tom Jensen, Tomtom (linkki)

Infraomaisuuden hallinta - miksi? - Erno Puupponen, Sitowise (linkki)

Digiroad - linkkinä järjestelmien ketjussa - Matti Pesu, Väylä (linkki)


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.