Vt 9 välillä Lieto asema - Aura

Leveäkaistatien parantaminen nelikaistaiseksi

Valtatiellä 9 on leveäkaistatieosuus maantien 204 ja kantatien 41 välillä. Leveäkaistateillä on todettu olevan turvallisuusriskejä, sillä tienkäyttäjät eivät osaa ajaa leveäkaistatien periaatteiden mukaan tien reunassa. Leveäkaistateistä on pyritty yleisesti luopumaan. Nyt myös valtatien 9 aiotaan muuttaa nelikaistaiseksi maantien 204 ja kantatien 41 välillä. Leveäkaistatieosuus muuttuu kapeaksi nelikaistaiseksi tieksi, jossa on keskikaiteet. Samassa yhteydessä uusitaan ja parannetaan siltoja ja nykyisiä liittymiä. Kantatien 41 ja maantien 12441 tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä.  

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen käynnistetään syksyllä 2018.

Sivu päivitetty 11.06.2018