Valtatien 22 ohituskaistat välillä Hyrkäs - Sotkajärvi, Muhos ja Utajärvi

Valtatie 22 Oulu - Kajaani yhdistää toisiinsa Oulun ja Kainuun maakuntakeskukset sekä
välittää poikittaista liikennettä Ruotsista Vartiuksen kautta Venäjälle. Tie kuuluu yleiseurooppalaiseen
TEN-verkkoon, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten ja tavaroiden liikkumista.

5,7 kilometrin pituinen suunnittelualue alkaa 400 m Muhosperäntien liittymän länsipuolelta ja päättyy 600 m Pyhäsivuntien liittymän itäpuolelle.

Raskaan liikenteen määrä (335 ajoneuvoa/vrk) ja tien mutkaisuus huonontavat ohitusmahdollisuuksia ja heikentävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Valtatielle 22 välillä Muhosperäntie - Pyhäsivuntie rakennetaan ohituskaistapari ja riista-aidat. Hyrkkään pysäkkitien/Muhosperäntien ja Pyhäsivuntien liittymät muutetaan kanavoiduiksi liittymiksi.Yksityisteiden liittymiä poistetaan ja kanavoiduille liittymäalueilla rakennetaan uusi tievalaistus.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantaminen.

Karttakuva suunnittelukohteista.

Arvioidut kokonaiskustannukset ovat 4,69 milj. euroa.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020