Hyppää sisältöön

Maantien 16685 (Palokanorsi) parantaminen välillä Saarijärventie-Ritopohjantie

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Maantien 16685 (Palokanorren) ja siihen liittyvien väylien vaikutuspiiriin on viime vuosina rakennettu runsaasti uusia kaupallisia palveluja. Alueelle on avattu mm. Lidl, Palokan kauppakeskus, K-rauta, ABC- liikenneasema ja Kodin Terra rautakauppa. Yhdessä jo aiemmin alueella toimineiden liikkeiden ja lisääntyneen asutuksen vuoksi liikennemäärät Palokanorrella ovat kasvaneet voimakkaasti. Tämä on johtanut siihen, että Palokanorren ja siihen liittyvien valtatien 4 ramppien liikenne ruuhkautuu ajoittain niin, että autojonot ulottuvat hetkittäin moottoritielle saakka. Samalla Palokanorren liikenne on hyvin herkkä häiriöille. Tämä heikentää merkittävästi liikenteen sujuvuutta ja aiheuttaa vaaratilanteita. Ruuhkien vähentämiseksi on Palokanorrelle laadittu tiesuunnitelmaluonnos, jonka avulla pyritään mahdollistamaan liikenteen parempi sujuvuus alueella

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Maantielle 16685 (Palokanorrelle) on suunniteltu idästä länteen (Ruokkeen suuntaan) kaksi ajokaistaa Jokelantien ja Saarijärventien liittymien välille ja lännestä itään yksi ajokaista. Moottoritien erkanemisrampeille rakennetaan kaksi saapuvaa kaistaa ja kiertoliittymät parannetaan osittain kaksikaistaisiksi turbokiertoliittymiksi. Lisäkaista Palokan risteyssillan kohdalle saadaan muuttamalla nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie ajokaistaksi ja rakentamalla uusi kevyen liikenteen silta moottoritien yli nykyisen risteyssillan eteläpuolelle. Suunnitelman yhteydessä myös nykyisiä kevyen liikenteen alikulkukäytäviä uusitaan ja osittain myös avarretaan rakentamalla kokonaan uusi silta. Lisäksi Ritopohjantien - Palokanorren liittymään suunnitellaan uusi kiertoliittymä.

Maantien 16685 (Palokanorren) liikenteen toimivuustarkastelujen perusteella esitetään Palokanorren ja siihen liittyvien ramppien sekä katu- ja tonttiliittymien toimivuuden parantamista vaiheittain.Nyt tiesuunnitelmassa esitettävät ratkaisut ovat ns. ensimmäisen vaiheen ratkaisuja. Lopullisessa vaiheessa maantie 16685 (Palokanorsi) tulee olemaan kaksikaistainen ja sillä ratkaisulla pystytään välittämään vuoden 2040 ennusteliikennemäärä alueella.

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelma on lainvoimainen. Hankkeen toteutuksen ajankohta ei ole tiedossa.