Hyppää sisältöön

Parhaat käytännöt: Sujuva liikkuminen työmaan läheisyydessä

Väylävirastossa vuosina 2020–2021 toteutetun Parhaat käytännöt jakoon -kehittämisprojektin tavoitteena oli parantaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja esteettömiä reittejä tarvitsevien kulkua Väyläviraston rakennustyömaiden läheisyydessä.

Nämä parhaat käytännöt ovat suosituksia projektipäälliköille ja urakoitsijoille sovellettavaksi omissa hankkeissaan. Erityisen tärkeitä ne ovat tiiviimpään kaupunkiympäristöön ja asemanseuduille sijoittuvissa hankkeissa.

Huomioi, että esteettömyyteen liittyy laissa määriteltyjä säädöksiä ja työnaikaiseen opastukseen löytyy Väyläviraston virallinen ohjeistus, jotka määrittelevät vähimmäistason.

Ladattavaksi ja tulostettavaksi esim. työmaatoimiston seinälle: Juliste tilapäisten liikennejärjestelyiden parhaista käytännöistä (pdf) 

Tunnistamme alueen liikkujaryhmät ja kartoitamme heidän kulkureittinsä

Tunnista liikkujaryhmät, joihin työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat. (Linkki alasivulle: käyttäjien näkökulma)

Kartoita matkustajien kulkureitit. Opasteita kaikkien olemassa olevien saapumisreittien varrelle.

Reittien hahmottamisessa tarvitaan paikallistietoa: havainnoi, kysy ja kuuntele palautetta!

  • Liikennesuunnittelijan tilaus on Väyläviraston vastuulla.

Tarkastamme reittien suunnitelmat ja käytettävyyden etukäteen

Tarkastamme tilapäisten reittien suunnitelmat siinä missä muutkin suunnitelmat. 
Tilapäisten reittien käytettävyys tarkastetaan tai auditoidaan etukäteen ja reittejä korjataan havaintojen pohjalta. Lisäksi valvotaan suunnitelmien mukaista toteutusta. 

  • Muista kirjata tarjouspyyntöön maininta urakoitsijan omasta auditoinnista.

Laitamme asiakkaan saappaat jalkaan tai pyydämme liikkujan mukaan testaajaksi

Arvioimme väliaikaiset liikennejärjestelyt etukäteen erilaisten käyttäjien näkökulmasta. Esimerkiksi asemaympäristöissä tai pysäkkien yhteydessä voidaan keskustella etukäteen pyöräily- tai vammaisjärjestöjen kanssa.

Jalkaudu katselmuksissa jalankulkijan tai pyöräilijän asemaan. Älä tee kierroksia pelkästään autosta käsin vaan sen kulkumuodon kautta, jolle tilapäiset reitit on tehty.

Ketä tahansa voi käyttää testaajana - suhtaudu palautteeseen avoimin mielin ja hyödynnä hankkeessa

Tilaajan projektipäällikkö tai vastaava mestari voisi käydä itsekin kokeilemassa reitit läpi polkupyörällä. Melkein ilmaista!

Ennakoimme viestinnässä

Varaa viestintään riittävät resurssit. Käytössä on esimerkiksi hankeviestinnän puitesopimus. Yliarvioi mieluummin kuin aliarvioi.

Ennakoi viestinnässä – välitä tieto liikkujille riittävästi etukäteen. 

Muista mm. urakoitsijan viestintäohjeistus (varoajat), asukastiedotteet, erilaisten liikkujaryhmien tarpeet ja aikataulut esimerkiksi koulujen läheisyydessä, jalankulun ja pyöräilyn opaskartat maastossa, mediatiedotteet, sosiaalinen media, Väyläviraston hankesivut.

Varmista graafisen osaamisen riittävyys. Suunnitelmakartat eivät ole viestinnällisiä karttoja.

Teemme yhteistyötä ajoissa, jotta tilapäiset järjestelyt toimivat mahdollisimman hyvin

Tunnista oikeat yhteistyökumppanit: VR, Fintraffic, joukkoliikenneoperaattori, bussiyhtiöt, kunta.
Tee riittävän ajoissa yhteistyötä bussi- ja junaoperaattoreiden ja esimerkiksi Fintrafficin kanssa, jotta voidaan sopia yhdessä väliaikaisista järjestelyistä:

  • bussipysäkkien sijainti
  • esim. HSL:lle bussireittien muutokset pitää ilmoittaa 3 kk etukäteen
  • tilapäiset opasteet ja aikataulunäytöt
  • sokeain laatat, laattaopasteet
  • väliaikainen asema-alueen kalustus (penkit, lippuautomaatti…)

Yhteistyö on hyvä kartoittaa viimeistään tarjouspyyntövaiheessa.

Suunnittelemme työmaaliikenteen reitit ennakkoon

Kartoita mahdolliset reitit työmaaliikenteelle.
Huomioi tiiviissä kaupunkiympäristössä asuinalueet ja vuorokaudenaika esimerkiksi massojen kuljetuksessa.

Esimerkkikuva vaihtoehtoisen kulkureitin esittämisestä työmaalla.

 

Toimiva opastus on viitoituksen ja opastaulujen yhteistoimintaa

Tilapäisten kulkuyhteyksien opastus perustuu suunnitelmaan. Tutki reitit suunnitelman kanssa ja muuta opastuksia tarvittaessa. Muista tarkistaa tilanne reittien vähänkin muuttuessa! Ennakkotiedotus täydentää hyvää opastusta.

  • Opasteista ja kylteistä mallikuvat kokoineen tarjouspyyntöön

Tästä voit ladata ja tulostaa julisteen parhaista käytännöistä esimerkiksi työmaatoimiston seinälle (pdf).