Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska

Nähtävilläoloaika: 07.02.2023-09.03.2023

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska

Hankkeessa on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä, sekä rakentamalla korvaavia kulkuyhteyksiä.

Suunnitelma-alue sijaitsee Ylivieskan kaupungissa Ylivieska–Iisalmi-rataosalla. Suunnitelmassa esitetään poistettavaksi tasoristeykset Lohitie YVI/01, Särkitie YVI/02 ja Mäntyniemi YVI/03 sekä korvaamaan kulkuyhteydet uudella alikulkusillalla ja alikulkukäytävällä.

Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/6349/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 07.02.2023