Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta : Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska

Nähtävilläoloaika: 18.05.2021-17.06.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnitelma-alue sijaitsee Ylivieskan kaupungissa rataosalla Ylivieska-Iisalmi. Suunnitelman tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma tasoristeysten Lohitie YVI/01, Särkitie YVI/02 ja Mäntyniemi YVI/03 poistamiseksi ja kulkuyhteyksien korvaamiseksi uudella alikulkusillalla ja alikulkukäytävällä.   

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891, [email protected]

Julkaistu 18.05.2021