Keskikaiteellinen ohituskaistajakso vt 4 Viantiejoki–Maksniemi, Simo

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman valtatielle 4 ohituskaistatien rakentamiseksi välille Viantiejoki – Maksniemi. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Simon kunnan kanssa.

Tiesuunnitelmaan sisältyi ohituskaistajaksojen lisäksi rinnakkaisteiden, kevyen liikenteen yhteyksien, yksityistieliittymien ja pysäkkien järjestelyä sekä alikulkuyhteyksien ja riista-aidan suunnittelua.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelma on valmistunut ja Väylävirasto on aloittanut hankkeesta rakennussuunitelman laatimisen.

Suunnitelmakartat löytyvät vasemmalta.

Sivu päivitetty 11.01.2019