Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatien 9 parantaminen Himoksen kohdalla, Jämsä

Suunnittelualue sijaitsee valtatiellä 9 Himoksen liittymän kohdalla. Tiesuunnitelmassa nykyinen nelihaarainen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden parantaminen. Valtatiellä 9 tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 9 tavoitenopeutena on 100 km/h. Hankkeessa parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Hankekuvaus

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 9 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatie 9 on merkittävä länsi - itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa.

Valtatiellä 9 Himoksen matkailukeskuksen kohdalla on nelihaarainen tasoliittymä, missä on pistemäinen 80 km/h nopeusrajoitus. Valtatiellä 9 on Himoksen kohdalla lyhyt keskikaiteeton ohituskaista sekä useita yksityistieliittymiä, jotka heikentävät valtatien liikenneturvallisuutta.

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL 2018) valtatiellä 9 Himoksen kohdalla on noin 7 800 - 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yhdystien 16574 (Säyrylänsalmentien) keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 1 000 ajoneuvoa. Säyrylänsalmentien liikennemäärä on huomattavasti tätä suurempi Himoksella järjestettävien tapahtumien ja matkailusesonkien aikoina. Raskaan liikenteen osuus valtatiellä 9 Himoksen kohdalla on noin 12 %.

Himoksen matkailukeskuksessa on toimintaa ympäri vuoden ja alueella järjestetään usein myös suuria massatapahtumia, jotka aiheuttavat ruuhkahuippuja liikenteeseen. Liittymäjärjestelyt Himoksen kohdalla ovat puutteelliset, mikä ruuhkauttaa valtatien liikennettä aiheuttaen vaaratilanteita. Yhteydet linja-autopysäkeille ovat myös puutteelliset ja turvattomat, kun kävelijät joutuvat ylittämään vilkkaan valtatien tasossa. Linja-autopysäkeillä ei ole myöskään turvallisia saatto- tai liityntäpysäköintipaikkoja.  Himoksen matkailualueen kehittyminen ja liikenteen lisääntyminen voi heikentää liikenteen palvelutasoa nopeastikin.

Himoksen kohdalla valtatiellä on myös keskikaiteeton ohituskaistaosuus sekä useita yksityistieliittymiä, jotka ovat valtatien suuresta liikennemäärästä johtuen iso turvallisuusriski. Tasoliittymistä on vaikeuksia liittyä päätien liikenteeseen ja kääntyminen valtatieltä yksityisteille aiheuttaa turvallisuus- ja sujuvuusongelmia valtatielle.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja siitä on toteutettu osia yhdystien 16574 (Säyrylänsalmentie) parantamisesta mm. rakentamalla kiertoliittymä Säyrylänsalmentien, Patajoentien ja Säyryläntien liittymään. Suunnitelmasta on toteuttamatta eritasoliittymän rakentaminen valtatielle 9. Kustannusarvio on 6 M€. Kohteen toteutuksesta on tehty rahoituspäätös.

Tiesuunnitelman mukaista eritasoliittymäratkaisua päivitetään niin, että nykyisen tasoliittymän kohdalle suunnitellaan ns. rombinen eritasoliittymä. Muutos vaatii uuden tiesuunnitelman laatimisen, joka on aloitettu vuoden 2020 alussa.

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.01.2020