Hovinsaaren ratapihan ja Kivisalmen vaihteiden yleissuunnitelma

Kotkan Hovinsaaren ratapihan ja Kivisalmen vaihteiden yleissuunnitelma sisältää ratapihan muutoksia ja Kivisalmen vaihteiden uusimisen. Hankkeen yleisenä tavoitteena on raideliikenteen toimintaedellytysten parantaminen Kotkan alueella huomioiden tulevaisuuden tarpeet raideliikenteessä. Suunnitelma on osa Kouvola-Kotka/Hamina rataosan parantamista.

Kotkan Hovinsaaren ratapihalle on suunniteltu joitakin vaihdemuutoksia sekä siirretty pääraide nykyisen raiteen länsipuolelle. Nykyisen pääraiteen vieressä kulkeva palotie on suunnitelmassa siirretty uuden raiteen vierelle. Raidemuutoksien vuoksi on suunniteltu uusi Paimenportin korkea reunalaituri ja sen uusi sijainti on pohjoisempana, Takojantien kohdalla, jolloin yhteydet laiturille parantuvat. Myös laiturin varustus uusitaan nykyisten vaatimusten mukaiseksi. Kivisalmen erkanemiskohtaa yksinkertaistetaan ja vaihteet uusitaan niiden nykyiselle sijainnilleen.

Suunnittelutyö valmistui vuonna 2010 ja Kotkan kaupunki asetti suunnitelmat yleisesti nähtäville 26.4-25.5.2010 väliseksi ajaksi.

Liikennevirasto on päätöksellään 1.4.2011 Dnro 1517/0711/2011 hyväksynyt ratalain mukaisesti tehdyn yleissuunnitelman.  Yleissuunnitelman hyväksymispäätös on ollut nähtävillä 15.4-16.5.2011 Kotkan kaupungin kirjaamossa, Kustaankatu 2.