Ajankohtaista hankkeessa

Jaamme tällä sivulla ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä. Tervetuloa seuraamaan!

12.1.2021

Hyvää alkanutta vuotta! 


Työt on taas käynnistetty kaikilla hankealueilla, joissa töitä tehdään pääasiassa Vt8:n sivussa. Nopeusrajoitus 80km/h säilyy valtaosalla hankealueista. Pieniä paikoittaisia ja väliaikaisia nopeusrajoitusten muutoksia voidaan joutua tekemään. 


Turvallista talviajoa Vt8:n varrelle!

31.12.2020

Hyvää uutta vuotta 2021 toivottaa Väyläviraston ja Destian väki hankkeesta. Pidetään turvavälit missä sitten liikummekin!

21.12.2020

Vt8:n työmailla vetäydytään joulunviettoon loppuvuodeksi ja palataan töihin taas tammikuussa 2021.

Mynämäellä jatketaan louhintatöitä myös joulun ja uudenvuoden välipäivinä viikolla 53. Alueella voi olla hetkellisiä pysähdyksiä, mutta nopeusrajoitus on 80km/h.

Laitilassa nopeusrajoitus on työmaaosuudella valtaosin 80km/h.

Eurajoella nopeusrajoitus on myös 80km/h, jota voidaan paikoittain laskea hetkellisesti 60km/h joulutauon jälkeen.


Väylävirasto ja Destia toivottavat rauhallista ja turvallista joulua! Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta! 

15.12.2020


Kämppä-Peränkylä -hankeosuudella Eurajoella kiertotie on poistunut käytöstä ja liikenne palaa taas takaisin Vt8:lle. 

 

9.11.2020

Tällä viikolla työt jatkuvat tavalliseen tapaan Vt8:n varrella.

Mynämäellä jatketaan asfaltin levitystöitä sekä tehdään pohjavesisuojauksia ja valaistustöitä. Nästi-Kovero -välillä tehdään asfaltin levitystöitä, valaistustöitä sekä kaidelevityksiä. Kämppä-Peräkylä -välillä ovat käynnissä louhintatyöt, yksityisteiden rakentaminen ja valtatien kantavan kerroksen tekeminen. Suunnitteilla ovat säiden salliessa päällystystyöt. 


Lisäksi tänään Eurajoella on otettu käyttöön siltapaikan kiertotie Pinkkerintien kohdalla ja vanhan teräsbetonisillan purkutyöt ovat käynnissä tällä viikolla.
 

9.11.2020

Vanha teräsbetonisilta puretaan Eurajoella ja uusitaan putkisillalla. Rakennustöiden ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Kiertotie sijaitsee Pinkkerintien kohdalla ja paikalla nopeusrajoitus on 30km/h. Kiertotie otetaan käyttöön maanantaina 9.11. ja se on käytössä noin kuukauden ajan.

24.10.20

Kasitie on jälleen avattu liikenteelle.

23.10.2020

Vt8:lla Laitilan eteläpuolella Krouvinummen ja Limokorventien välillä Aaltolantieltä noin 200 metriä Laitilan suuntaan on raskaan liikenteen ajoneuvo ajautunut ojaan tulosuunnassa Poriin päin. Viranomaiset ovat paikalla ja tie on tällä hetkellä kokonaan poikki. Toinen kaista pyritään saamaan liikenteelle mahdollisimman pian, mutta haittaa liikenteelle on tilanteesta varmasti koko päivän.

23.10.2020

Vt8 Laitilan eteläpuolella Krouvinummen ja Limokorventien välillä tapahtunut raskaan ajoneuvon tieltä suistuminen rakennustyömaan alueella tänä aamuna. Liikenteelle merkittävää haittaa ainakin aamupäivän ajan.

13.10.2020

Viikolla 34 otettiin käyttöön kasitiellä Laitilan siltapaikan S1-kiertotie Puntarintien ja Krouvintien puolivälissä. Nyt kunnostustyöt on siltapaikalla saatu siihen pisteeseen, että kiertotie voidaan poistaa käytöstä ja liikenne siirretään takaisin kasitielle huomisen aamupäivän aikana. Nopeusrajoitus on 60km/h Nästi-Kovero -välillä. S1-kiertotien siltapaikalta Turkuun päin sijaitseva ohituskaista pysyy pois käytöstä.

12.10.2020

Mynämäellä, Nästi-Kovero - sekä Kämppä-Peräkylä -välillä rakennetaan yksityisteitä, tehdään asfaltin levitystöitä sekä valaistustöitä. Mynämäellä on saatu valettua kaikki meluseinien anturat ja meluseinien valutyöt jatkuvat nyt Eurajoella.

7.9.2020

Mynämäellä on käynnissä pohjavesisuojausrakenteiden teko, meluseinien anturoiden muotti- ja valutyöt, maaleikkaustyöt sekä kaapelisiirrot. Laitilassa teemme kasitien levitystä sekä yksityisteitä. Louhimme ja murskaamme ja lisäksi teemme valaistustöitä. Eurajoella on niinikään käynnissä kasitien levitystyöt ja yksityisteiden rakentamista sekä louhintaa. Kaikilla hankeosilla on alennetut nopeudet käytössä ja toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta pikkuhiljaa pimeneviin aamuihin ja iltoihin. 

17.8.2020
Nästin ja Koveron välisellä hankealueella otetaan alkuviikon aikana käyttöön kiertotie Puntarintien ja Krouvintien puolivälissä sijaitsevalla siltapaikalla. Kiertotiestä tulee noin 300 metriä pitkä ja paikalla nopeusrajoitus on 30km/h. Samalla kyseisen hankeosan liikennejärjestelyjä päivitetään ja siltapaikalta Turkuun päin sijaitseva ohituskaista otetaan pois käytöstä.

Muilla hankealueilla työt ja liikennevaikutukset jatkuvat samaan malliin tälläkin viikolla.

3.8.2020
Mynämäellä jatketaan vielä puuston ja kantojen poistoja, kaapelisiirtoja ja pohjavesisuojauksen tekemistä. Olemme aloittaneet myös meluseinätöitä kaivuu- ja muottitöillä.

Alennettu nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa.

Nästi-Kovero -hankeosuudella Laitilassa jatkuvat Kasitien levitystyöt, louhintatyöt ja yksityisteiden rakennus. Koko tällä hankeosalla on 60:n kilometrin nopeusrajoitus. Tarvittaessa nopeudet alennetaan 50:een kilometriin tunnissa.

Kämppä-Peränkylä -hankeosuudella Eurajoella louhintatyöt sekä pintamaan poistot, kerrosrakenteiden teko ja Kasitien levitystyöt jatkuvat. Hankeosalla on noin viiden kilometrin matkalla nopeudet alennettu 60:een kilometriin tunnissa.

Työmaaliikenne on lisääntynyt Kasitiellä. Me hankkeessa työskentevät, toivomme lämpimästi, että noudatat alueella liikkuessasi nopeusrajoituksia ja olet varovainen liikenteessä. Tehdään Kasitiestä yhdessä turvallinen!

29.7.2020

Alennetut nopeudet ja liikennejärjestelyt ovat voimassa jokaisella Vt8:n hankealueella.
Työmme tavoitteena on parantaa Kasitien turvallisuutta, sujuvoittaa ajomatkoja ja suojata alueen pohjavedet. Olemme tässä yhteisellä matkalla kohti parempaa Kasitietä.

Lämmin kiitos teidän kaikkien tienkäyttäjien panoksesta turvallisuuteen!

20.7.2020

Työt jatkuvat laajalla rintamalla kaikilla hankeosuuksilla.

Mynämäen hankeosuuden ohituskaistaosuudella toinen kaista on osittain kokonaan poissa käytöstä. Jatkamme hankeosuudella puuston ja kantojen poistoa tien tieltä sekä rakennamme meluaitojen anturoita. Pohjoispäässä olemassa olevalle ohituskaistaosuudelle rakennamme pohjavesisuojausta.

Nästi-Kovero -hankeosuudella otamme uusien työvaiheiden myötä käyttöön uusia liikennejärjestelyjä ja alennettuja nopeuksia. Alkuviikosta murskaamme kalliota ja loppuviikosta louhimme uutta. Teemme olemassa olevan tien levitystyötä, pintamaan poistoa ja maaleikkausta. Uutena työvaiheena aloitamme uuden tievalaistuksen rakentamista valaisinjalustojen asennuksella.

Kämppä-Peränkylä hankeosuudella käynnistelemme uusia töitä laajalla skaalalla. Teemme massanvaihtoa ja levitystä, pintamaiden poistoa ja louhintoja. Otamme käyttöön alennettuja nopeuksia niin kuin edellisillä viikoillakin.

13.7.2020

Heinäkuu on parhammillaan ja työt jatkuvat hyvällä vauhdilla!

Mynämäen hankeosuudella emme ole vielä alentaneet nopeuksia eikä siellä ole muutakaan haittaa liikenteelle.

Nästi-Kovero - ja Kämppä-Peränkylä – osuuksilla jatketaan töitä hyvällä sykkeellä. Paikoitellen on 60 kilometrin tuntinopeusrajoituksia. Mahdollisuuksien mukaan myös niitä nostetaan 80 kilometrin tuntinopeuksiin.
 

11.6.2020

Laitilassa työt alkoivat maaliskuun lopussa puuston ja pintamaan poistolla, ja työt ovat edenneet suunnitellusti. Louhintatyöt on aloitettu ja tällä hetkellä jatketaan valtatien levitystyötä. Joillain yksityisteillä on jo aloitettu työt ja niissä on käynnissä pintamaan poistoa, maanleikkausta sekä rakennekerroksia. Seuraavaksi alueella jatkuvat puiden poistot yksityisteiltä. 

Eurajoen urakassa on käynnissä puuston ja pintamaiden poistoa sekä maanleikkausta ja louhintaa. Alueella tehdään tällä hetkellä parin viikon ajan myös kaapelitöitä yöaikaan. Kaikilla urakka-alueilla toteutetaan myös pohjavedensuojausta ja vähennetään liikenteen meluhaittoja rakentamalla meluaitoja tai -kaiteita.

Sekä Nästi-Kovero -välillä että Eurajoen urakka-alueiden nopeusrajoitus on arkisin tietyissä kohdissa 60km/h työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Matalammat nopeusrajoitukset ovat tarpeen, koska alueella kulkee työmaaliikennettä, työmaa-alueelta puuttuu kaiteita ja valaistuksen purku on käynnissä. Viikonloppuisin töiden ollessa tauolla nopeusrajoituksia pyritään nostamaan niillä alueilla, joilla se on mahdollista.

Mynämäen hankeosuus on aloitettu myös kesäkuussa. Kyseisellä hankealueella aloitetaan puuston poistolla. Alkuvaihe ei tule aiheuttamaan vaikutuksia liikenteelle, mutta on hyvä huomioida, että hankealueella poistetaan levähdysalueet käytöstä.

1.6.2020

Mynämäen hankeosuuden työsuunnittelua tehdään parhaillaan ja maastotöiden aloitus lähestyy. Nästi-Kovero -välillä työt jatkuvat viime viikonkin tapaa. Uutena työvaiheena aloitetaan kiertotien rakentaminen siltapaikan kohdalle.

Viikonlopuksi nostamme nopeuden paikoittain 80km/h:ssa. Maantantaina uuden työviikon alkaessa nopeus tippuu taas 60km/h, joten malttia tien käyttäjille. 

25.5.2020

Työt jatkuvat pitkälti samaan malliin hankealueella. Laitilan kohdalla jatkamme viime viikon työvaiheita ja Eurajoen kohdalla aloitamme tällä viikolla louhintatyöt.

18.5.2020

Nästi-Kovero -välillä työt ovat hyvässä vauhdissa. Alueella jatketaan louhinnoilla ja murskaamisella sekä uutena työvaiheena aloitamme valtatie 8:n levitysten tekoa. Kämppä-Peränkylä välillä on käynnissä puuston ja pintamaiden poistoja. Töistä ei aiheudu liikenteelle haittaa. 

Tällä viikolla teemme koko viikon yöaikaan (18-06 välisenä aikana) kaapelointitöitä. Tuona aikana alueella on alennettu nopeusrajoitus. 

11.5.2020

Tällä viikolla työt etenevät Laitilassa. Kyseisellä alueella aloitamme uuden työvaiheen, johon kuuluvat murskaus- sekä kaapelointityöt. Työvaiheiden kirjo siis laajenee ja monipuolistuu.

30.4.2020

Vapputerveiset työmaalta! 

Nästi-Kovero -hankealueella työt ovat päässeet hyvin vauhtiin ja jatkamme ensi viikolla samaan malliin. Kyseisellä hankeosuudella nostamme vapun ajaksi nopeuksia 80km/h niiltä osin, missä se on mahdollista. 

Kämppä-Peränkylä -alueella olemme saaneet puuston poiston tehtyä.

17.4.2020

Laitilan urakan työnjohto lähettää terveiset kasitien seuraajille: ”Ensi viikon aikana pääsemme aloittamaan tämän urakan ensimmäiset louhintatyöt Hankeosa 2:lla Laitilassa. Louhintojen kokonaismäärä on kymmeniä tuhansia kuutioita ja louhintatyöt jatkuvat pitkälle syksyyn. Louhintoja tehdään Vt8:n välittömässä läheisyydessä, ja näillä osuuksilla nopeusrajoitus on 50 km/h. Toivotamme tienkäyttäjille aurinkoista kevättä ja toivomme malttia liikenteeseen!"

Laitilassa työt etenevät siis kovaa vauhtia: louhintatöiden ensi viikolla siellä tehdään lisäksi myös pengerrystöitä, kallioiden kuorintaa sekä valaistuksen purkua. Koko työmaa-alueen nopeus on tiputettu 60 km/h:iin tunnissa ja louhinta-alueiden läheisyydessä nopeusrajoitus on turvallisuuden takaamiseksi 50 km/h.

Eurajoen päässä jatkuu ensi viikolla puuston poisto, mutta muita liikenteeseen vaikuttavia töitä ei ole siellä päässä vielä tiedossa.

14.4.2020

Hyvää alkanutta viikkoa! Laitilan urakassa jatkamme tällä viikolla puuston ja pintamaan poistoa. Koko Nästi–Kovero -välillä astui myös pääsiäisenä voimaan 80 km/h -nopeusrajoitus.

Eurajoen urakassa teemme tälläkin viikolla vielä puuston poistoa, eli alueen töillä ei ole tässä vaiheessa vaikutuksia liikenteeseen.

3.4.2020

Ensi viikolla pääsemme aloittamaan Eurajoen kohdalla puuston poiston Kämppä–Peränkylä -välillä. Puuston poisto jatkuu kuluneen viikon tapaan myös Laitilassa Nästin ja Koveron välillä. Maanantaina aloitamme Nästi–Kovero -urakassa myös pintamaan poiston tien reunasta, mutta työt eivät vaikuta tiellä liikkumiseen tai nopeusrajoituksiin.

Tiedotteita voi seurata myös Facebook-sivultamme: www.facebook.com/turkupori.