Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Vt 13 ja st 633 liittymäjärjestelyt, Saarijärvi

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymäjärjestelyjen toteuttaminen Saarijärvellä on käynnistynyt maaliskuussa 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimii kohteen rakennuttajana. Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi on valittu Savon Kuljetus Oy. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat ITM Finland Oy liikennevalo-ohjauksen osalta sekä Keski-Suomen ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen osalta. Veroton urakkahinta on noin 0,5 M€.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan liikennevalo-ohjaus valtatien 13 ja seututien 633 liittymään. Lisäksi rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä (noin 300 metriä) valo-ohjatusta liittymästä läheiselle liikekeskukselle. Toimenpiteet parantavat liikenteen sujuvuutta sekä yleistä liikenneturvallisuutta. Kevyelle liikenteelle saadaan luotua turvallinen valtatien ylitys sekä kulkuyhteys liikekeskukseen.

 

Rakentaminen

 

Rakentaminen on aloitettu maaliskuussa 2020. Maamassojen vaihtoa on tehty noin 6000 kuutiota niin, että löyhä perusmaa on korvattu louherakenteella. Työt ovat jatkuneet jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisella sekä liikennevalo-ohjaukseen liittyvillä töillä.  Liikennevalot on otettu käyttöön syyskuussa 2020. Massanvaihdon täyttöjen suunnitelmien mukainen painuma-aika on noin yksi vuosi, minkä takia jalankulun ja pyöräilyn väylän lopullinen päällystäminen (asfaltointi) tehdään vasta kesällä 2021. Siihen asti väylä pidetään murskepintaisena. Rakentaminen on tällä hetkellä talvitauolla.

 

Haitat liikenteelle

 

Jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen tapahtuu pääasiassa nykyisen maantien sivussa, joten siitä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitusta liittymäalueen kohdalla kuitenkin lasketaan yleisen turvallisuuden nimissä. Talvitauon aikana liikennettä ei rajoiteta alennetuin nopeusrajoituksin.

 

Liitteet