Vt 8 Laitila

Valtatielle 8 Turku-Pori -välille tavoitellaan runkoverkolle sopivaa yhtenäistä 80–100 km/h nopeustasoa. Laitilan kohdalla nopeusrajoitus on nyt 50–60km/h. Lisäksi tiellä on nelihaaraisia tasoliittymiä, joista pyritään eroon. Tasoliittymät ovat liikenneturvallisuusriski. Parantamistoimenpiteiden jälkeen valtatieltä 8 poistuvat tasoliittymät Laitilan kohdalta ja tien nopeustaso nousee 80 km:iin/h. Parantamisratkaisuilla luodaan myös edellytyksiä Laitilan kaupungin maankäytön kehittämiselle. 

Suunnittelukohteena on Laitilan keskustan kohta. Keskustajakson toimenpiteisiin sisältyy kaksi eritasoliittymää, joista käytetään työnimiä eteläinen (nykyinen kt 43 valo-ohjattu liittymä) ja pohjoinen (Kaukolantien-Erik Sorolaisen tie / ns. sairaalan kohta) liittymä. Lisäksi hankkeeseen liittyy Meijeritien silta, joka liittyy kaupungin katuverkkoon. Hankkeeseen sisältyy myös jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelua sekä Salontien (mt 12489) linjauksen muutos. Laitila eteläisen eritasoliittymän kohdalle esitetään kiertoeritasoliittymää, jossa valtatie 8 menisi kiertoliittymän alta. Lisäksi kantatien 43 katuristeyksiin tulee kolme kiertoliittymää. Kaukolantie ja Erik Sorolaisen tie (mt 2051) yhdistetään valtatien 8 yli sillalla ja tähän sisältyvät myös ramppijärjestelyt valtatielle 8. Asutus suojataan melulta.  

Tavoitteena on varmistaa hankkeen yhteensopivuus kaavoituksen kanssa, parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta.

Liikennemäärät Laitilan kohdalla ovat noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (molemmat ajosuunnat yhteensä) kantatien liittymän eteläpuolella. Raskasta liikennettä on paljon, noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina.

Valtatien 8 parantamisesta Laitilan keskustan kohdalla on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen. Suunnitelma valmistuu vuoden lopussa ja valmistuttuaan asetetaan nähtäville kuntaan.

Aiemman tiesuunnitteluvaiheen kustannusarvio oli 35 M€, mutta Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) on vaatinut kustannusten karsimista ja nyt hankkeessa tavoitellaan 25 M€ kustannustasoa.

Tiesuunnitelmaluonnoksessa esitetyt ratkaisut  yleiskartalla.

Kuvassa maaliskuussa 2018 yleisölle esitelty suunnitelmaluonnos. Luonnoksen yksityiskohtiin tuli tilaisuudessa runsaasti palautetta. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.07.2020