Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä

Hankekuvaus

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Valtatie 9 on merkittävä länsi-itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Tiesuunnittelun tavoitteena on parantaa valtatien 9 liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta Säyrylän kohdalla muuttamalla Himoksen nelihaarainen tasoliittymä eritasoliittymäksi. Hankkeessa parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen tammikuussa 2020. Suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy.

Suunnittelutilanne

Kaikille avointa yleisötilaisuutta ei ole järjestetty koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita on pyydetty katsomaan hankkeen esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti ELY-keskuksen tietoverkossa. Saatujen kommenttien pohjalta suunnitelmaluonnoksiin on tehty muutoksia.          

Tiesuunnitelma on valmistunut ja se on asetettu yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 11.9. – 12.10.2020 väliseksi ajaksi. Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt tiesuunnitelmasta lausunnot Jämsän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. Suunnitelma-aineistoon pääsee tutustumaan tämän linkin kautta: https://vayla.sharefile.eu/d-s5085d5fd5a94dcfa.

Hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toteutus

Uuden eritasoliittymän rakentamisen kustannusarvio on noin 8,2 M€. Kohteen toteuttamisesta on tehty rahoituspäätös ja rakentaminen alkaa näillä näkymin keväällä 2021.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.09.2020