Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010
  • soili.katko(a)ely-keskus.fi

Ramboll Oy

Projektipäällikkö

Riikka Salli

  • 050 325 1742
  • riikka.salli(a)ramboll.fi

Valtatien 4 parantaminen Viitasaaren kohdalla, toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma

Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisu, millä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä mahdollistaen samalla Viitasaaren kaupungin maankäytön kehittyminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueella on pääosin 100 km/h. Suunnitteluvälin pitkän aikavälin tavoitteena on myös, että kaikki liittymät kootaan eritasoliittymiin ja tieosuus on jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatielle 4 Viitasaaren taajaman kohdalle. Suunnitelma valmistuu  keväällä 2020. Aluevaraussuunnitelmassa tutkitaan valtatien 4 tavoitetilanteen ratkaisuja kantatien 77 pohjoisen ja eteläisen liittymän välillä noin 14 kilometrin matkalla.  Viitasaaren taajaman kohdalla tavoitetilan ratkaisuille esitetään myös tilavaraukset.

Suunnitelmassa tullaan tutkimaan myös pysäkki sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista, raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten lepoalueen sijoittumista sekä melusuojaustarpeita.

Aluevaraussuunnitelma tehdään yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa. Suunnitelmassa esitetyt tilavaraukset viedään jatkossa asemakaavoihin.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma). Suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitelmavaiheeseen ei ole tietoa.