Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Vt 4 Äänekoski - Pihtipudas, toimenpideselvitys ja Pihtiputaan kohdan aluevaraussuunnitelma

ELY-keskuksessa on käynnistynyt toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma laatiminen välille Äänekoski-Pihtipudas. Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisu, millä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueella on 100 km/h. Suunnitteluvälin pitkän aikavälin tavoitteena on myös, että kaikki liittymät kootaan eritasoliittymiin ja tieosuus on jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt kesällä 2019 valtatien 4 toimenpidesuunnitelman laatimisen välille Äänekoski-Pihtipudas sekä aluevaraussuunnitelman laatimisen Pihtiputaan taajaman kohdalle. Suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021. Työssä tutkitaan valtatien tavoitetilan ratkaisuja koko välillä ja Pihtiputaan kohdalla ratkaisut tarkennetaan aluevaraustarkkuuteen. Suunnittelualueeseen ei kuulu Viitasaaren kohta kantatien 77 liittymien väliltä, josta on laadittu erillinen esisuunnitelma: https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/vt-4-jyvaskyla-pihtipudas/vt-4-viitasaaren-kohdalla.

Suunnitelmassa tutkitaan välin ohituskaista- ja keskikaidetarpeet sekä tiegeometrian parannustarpeet. Liittymät kootaan eritasoliittymiin ja tutkitaan eritasoliittymien paikat ja ramppimuodot sekä tarvittavat rinnakkaistiet ja yksityistiejärjestelyt. Yhteysvälillä selvitetään myös pysäkkiyhteyksien sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista, raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten lepoalueen sijoittumista sekä melu- ja pohjavedensuojaustarpeita.

Toimenpideselvitystä tehdään yhteistyössä Äänekosken ja Viitasaaren kaupunkien sekä Pihtiputaan kunnan kanssa. Pihtiputaan kohdan aluevaraussuunnitelmassa esitetyt ratkaisut viedään osayleiskaavaan sekä tilavaraukset jatkossa asemakaavoihin.

Valtatien 4 kehittämisestä Äänekosken ja Pihtiputaan välillä järjestetään yleisötilaisuus 15.9.2020 klo 17 verkossa Teams-kokouspalvelussa. Linkki: Lisätietoja tilaisuudesta ELY-keskuksen kutsussa

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma). Suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitelmavaiheeseen ei ole tietoa.