Vt 13 ja st 633 liittymäjärjestelyt, Saarijärvi

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymäjärjestelyjen toteuttaminen Saarijärvellä on käynnistynyt maaliskuussa 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimii kohteen rakennuttajana. Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi on valittu Savon Kuljetus Oy. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat ITM Finland Oy liikennevalo-ohjauksen osalta sekä Keski-Suomen ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen osalta. Veroton urakkahinta on noin 0,5 M€.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan liikennevalo-ohjaus valtatien 13 ja seututien 633 liittymään. Lisäksi rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä (noin 300 metriä) valo-ohjatusta liittymästä läheiselle liikekeskukselle. Toimenpiteet parantavat liikenteen sujuvuutta sekä yleistä liikenneturvallisuutta. Kevyelle liikenteelle saadaan luotua turvallinen valtatien ylitys sekä kulkuyhteys liikekeskukseen.

Rakentaminen

Rakentaminen on aloitettu maaliskuussa 2020. Maamassojen vaihtoa on tehty noin 6000 kuutiota niin, että löyhä perusmaa on korvattu louherakenteella. Työt ovat jatkuneet jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisella huhti-toukokuun ajan. Liikennevalo-ohjaukseen liittyvät työt toteutetaan kesä-heinäkuussa. Viimeistelytöitä tehdään elo-syyskuun aikana. Massanvaihdon täyttöjen suunnitelmien mukainen painuma-aika on noin yksi vuosi, minkä takia jalankulun ja pyöräilyn väylän lopullinen päällystäminen (asfaltointi) tehdään vasta kesällä 2021. Tänä syksynä valmistuva väylä jätetään siis päällysteen levittämiseen asti murskepintaiseksi.

Haitat liikenteelle

Jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen tapahtuu pääasiassa nykyisen maantien sivussa, joten siitä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitusta liittymäalueen kohdalla kuitenkin lasketaan yleisen turvallisuuden nimissä. Liikennevalo-ohjauksen rakentamisen sekä opasteportaalin siirron aikana liikennehaittoja esiintyy enemmän ja niistä pyritään tiedottamaan tienkäyttäjiä mahdollisimman laajasti ja oikea-aikaisesti.

Liitteet

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.06.2020